LU Latviešu valodas institūta publikācijas 2022. gadā

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Valodas reģionālie varianti”: tēzes, 2022. gada 22.–23. februāris

Tēžu krājumā apvienotas LU Latviešu valodas institūta rīkotās akadēmiķa Jāņa Endzelīna (1873–1961) 149. dzimšanas dienas atcerei veltītās starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, kuras iesnieguši 36 konferences dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Polijas. Akadēmiķa atceres konferences tiek rīkotas jau kopš 1963. gada. 2022. gada 22.–23. februāra konference Valodas reģionālie varianti” tika veltīta dialektoloģijai un reģionālistikai. Konferences tēžu krājums ietver pētījumus par dialektiem, izloksnēm un valodas paveidiem – par valodu, ko runā pagastos, novados un plašākos reģionos. 

Izdevums pieejams arī LU e-resursu repozitorijā.