Amatu konkursi

2022. gada 25. februārī izsludināts konkurss
uz zinātniskā asistenta vietu

2022. gada 25. februārī  LU Latviešu valodas institūts izsludinājis konkursu uz vienu zinātniskā asistenta amata vietu valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, sinhroniskās valodniecības apakšnozarē (darba uzdevumi). Darba samaksa: no 6.30 līdz 18.80 eiro stundā. 

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu pretendenti var iepazīties  Nolikumā par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas

Konkursam iesniedzamie dokumenti jāreģistrē Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 127. vai 129. telpā, Rīgā, LV-1586, vai jāiesniedz elektroniski ar drošu e-parakstu, sūtot uz e-pastu: pd.vakances@lu.lv, vai jānosūta uz norādīto LU adresi ierakstītā pasta sūtījumā. 

Latvijas Universitāte informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana), un iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv. 

Papildu informācija pa tālr. 67033990. 

Vairāk informācijas LU mājaslapā un „Latvijas Vēstnesī”

2021. gada 11. maijā izsludināts konkurss
uz vadošā pētnieka un zinātniskā asistenta vietu

LU Latviešu valodas institūts izsludina konkursu uz vienu vadošā pētnieka amata vietu valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, sinhroniskās valodniecības apakšnozarē (darba uzdevumi).
Darba samaksa no 8.61 eur/h līdz 36.8 eur/h

LU Latviešu valodas institūts izsludina konkursu uz vienu zinātniskā asistenta amata vietu valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, sinhroniskās valodniecības apakšnozarē (darba uzdevumi).
Darba samaksa no 4.41 eur/h līdz 18.8 eur/h

 

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu pretendenti/-es var iepazīties Nolikumā par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija – Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 127. telpā, Rīgā, LV-1586.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

Papildu informācija pa tālruni 67034802.

Vairāk informācijas LU mājaslapā un „Latvijas Vēstnesī”.