Onomastica Lettica

Zinātniskais žurnāls Onomastica Lettica, ko reizi trijos gados plānots izdot Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtā, turpina kopš 1990. gada izdoto atsevišķo krājumu iedibināto tradīciju, un tajā tiek publicēti pētījumi par baltu un cittautu īpašvārdiem, kā arī par onomastikas teorijas un onīmu lietojuma prakses jautājumiem.

Onomastica Lettica tiek publicēti oriģināli atzītu pētnieku un jauno zinātnieku sinhroniskās un diahroniskās onomastikas pētījumi latviešu, lietuviešu, angļu, krievu un vācu valodā, kā arī pārskata raksti par onomastikas aktualitātēm. To papildina kopējs visos rakstos analizēto onīmu rādītājs.

Žurnālā tiek pieņemti tikai iepriekš nepublicēti raksti. Tos rediģē starptautiska redakcijas kolēģija. Katru rakstu anonīmi izvērtē divi recenzenti – gan latviešu, gan ārzemju onomasts. Žurnālā publicēto pētījumu autortiesības pieder rakstu autoriem un LU Latviešu valodas institūtam. Citējot un pārpublicējot atsauce obligāta.

Rakstu iesniegšanas termiņš Onomastica Lettica 6: 2021. gada 20. septembris.

Redakcijas adrese: Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Tālr. (+371) 67034016, e-pasts: onomastica.lettica@gmail.com

Redakcijas kolēģija
Dr. philol. Laimute Balode (Latvija/Somija)
Dr. philol. habil. Haralds Bihlmeiers (Harald Bichlmeyer, Vācija)
Dr. Grasilda Blažiene (Grasilda Blažienė, Lietuva)
Dr. habil. philol. Irēna Ilga Jansone (Latvija)
Dr. Pēteris Pells (Peeter Päll, Igaunija)
Dr. philol. Sanda Rapa (Latvija)
Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe (Latvija)
Dr. philol. Anta Trumpa (Latvija)