LU Latviešu valodas institūta konferences 2021

Foto: © Toms Grīnbergs (LU)

Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas atceres konference

LU Latviešu valodas institūts aicina piedalīties akadēmiķa Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē VALODAS REĢIONĀLIE VARIANTI”, kas notiks 2022. gada 22.–23. februārī tiešsaistē Zoom

Darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, krievu, vācu.

Referāta ilgums: 20 minūtes (15 min. referātam, 5 min. diskusijai).

Zinātniskā un rīcības komiteja 
Dr. philol. Anna Vulāne (priekšsēdētāja)
Bc. philol. Anete Ozola 
Dr. habil. philol. Brigita Bušmane
Dr. philol. Liene Markus-Narvila
Dr. philol. Sanda Rapa
Dr. philol. Agris Timuška
Dr. hum. Edmunds Trumpa
Mg. hum. Kristīne Mežapuķe
Mg. hum. Marita Silkāne
Mg. hum. Daira Vēvere
Mg. paed. Gunita Arnava

Uz referātu pamata tapušos un recenzentu pozitīvi novērtētos rakstus būs iespējams publicēt LU Latviešu valodas institūta žurnālā Linguistica Lettica, kas iekļauts Scopus datubāzē.

Mūsu adrese
LU Latviešu valodas institūts
Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034016
E-pasts: endzelinakonference@gmail.com

XIII Starptautiskais baltistu kongress 13.–16. oktobrī

2021. gada 13.–16. oktobrī Latvijas Universitāte tiešsaistē rīkos XIII Starptautisko baltistu kongresu Baltu valodas laikā un telpā”.

Dalībnieku elektroniskās reģistrācijas un referātu tēžu iesniegšanas termiņš01.06.2021 (anketa)

Kongresam piedāvātās tēmas

 • Indoeiropeistika
 • Valodas normēšana
 • Terminoloģija, standartizācija
 • Sociolingvistika
 • Literāro valodu fonētika, fonoloģija
 • Reģionālistika, areālā lingvistika, dialektoloģija
 • Onomastika
 • Senie teksti
 • Gramatika
 • Valodu tehnoloģijas
 • Leksikoloģija, leksikogrāfija
 • Valodu kontakti
 • Translatoloģija
 • Lībiešu valoda
 • Valodu apguve

Dalības maksa: līdz 01.09. (agrā reģistrācija) – 50 €, pēc 01.09. (vēlā reģistrācija) – 65 €. 

E-pasts saziņai: baltistukongressXIII@gmail.com.

Vairāk informācijas skatīt kongresa mājaslapā.

Seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā”

2021. gada 15. janvārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte sadarbībā ar LU Latviešu valodas institūtu tiešsaistē rīkos 11. starptautisko zinātnisko semināru  „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”. Starpdisciplinārajā seminārā piedalīsies valodnieki un literatūrzinātnieki, kas informēs par pagājušā gada atradumiem un pētījumiem. Šogad seminārā savus darbus prezentēs pētnieki, kas pārstāv Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas un Zviedrijas augstskolas un pētniecības iestādes. Par semināru vairāk skatīt Latvijas Universitātes mājaslapāSemināra programma  

Jāņa Endzelīna 148. dzimšanas dienas atceres konference

LU Latviešu valodas institūts aicina piedalīties akadēmiķa Jāņa Endzelīna 148. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konferencē „Baltijas onīmi: no sendienām līdz mūsdienām”, kas notiks 2021. gada 22.–23. februārī. Par konferences norises formu tiks lemts, ņemot vērā valsts epidemioloģisko situāciju, un par to tiks ziņots, izsūtot apstiprinājumu.
Dalībnieka pieteikumu un tēzes lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 31. decembrim uz e-pastu: endzelinakonference@gma
Apstiprinājums dalībai konferencē tiks izsūtīts līdz 2021. gada 20. janvārim.
Plašāka informācija par LU Latviešu valodas institūta rīkotajām konferencēm būs atrodama tīmekļa vietnē www.lulavi.lv.

Konferences zinātniskā un rīcības komiteja

Dr. philol. Sanda Rapa
Dr. philo. Anna Stafecka
Dr. philol. Anta Trumpa
Dr. habil. philol. Irēna Ilga Jansone
Dr. philol. Laimute Balode
Dr. philol. Liene Markus-Narvila
Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe
Dr. phil. Valts Ernštreits
Bc. philol. Anete Ozola
Mg. hum. Anna Elizabete Griķe
Mg. paed. Gunita Arnava
Mg. hum. Ilze Štrausa
Mg. hum. Marita Silkāne

Tēzes publicētas LU e-resursu repozitorijā

Programma