LU Latviešu valodas institūta publikācijas 2024. gadā

3. starptautiskās zinātniskās konferences„ONOMASTIKAS PĒTĪJUMI” tēzes

Onomastikas pētījumi III. Īpašvārdu mainība. 3. starptautiskā zinātniskā konference. Tēzes / Onomastic Investigations III. Variability of Proper Names. 3rd International Scientific Conference. Abstracts. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2024, 68 lpp.

Jāņa Endzelīna 151. dzimšanas dienas atceres konferences tēzes

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 151. dzimšanas dienas atcerei veltīta starptautiska zinātniska konference „Ģimene valodā un valoda ģimenē”. Tēzes / International Scientific Conference “Language in Family and Family Language” to commemorate the 151st anniversary of academician Jānis Endzelīns. Abstracts. Sastād. / Comp. by Kristīne Mežapuķe. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2024, 55 lpp.

Tēžu krājumā apvienotas LU Latviešu valodas institūta rīkotās akadēmiķa Jāņa Endzelīna (1873–1961) 151. dzimšanas dienas atcerei veltītās starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, kuras iesnieguši 24 konferences dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Vācijas. Akadēmiķa atceres konferences tiek rīkotas jau kopš 1963. gada. 2024. gada 22.–23. februāra konferences “Ģimene valodā un valoda ģimenē” tēžu krājums ietver pētījumus dialektoloģijā, leksikogrāfijā, terminoloģijā, onomastikā, sociolingvistikā un lingvodidaktikā.
Tēzes pieejamas arī LU E-resursu repozitorijā