LU Latviešu valodas institūta konferences 2023

Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference
„ENDZELĪNS. VALODA. LAIKS”

LU Latviešu valodas institūts aicina piedalīties akadēmiķa Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konferencē ENDZELĪNS. VALODA. LAIKS, kas notiks 2023. gada 22.–23. februārī Latvijas Universitātē. Šī konference būs īpaša, jo svinēsim valodnieka simtpiecdesmitgadi, kas iekļauta arī UNESCO svinamo dienu kalendārā. Lai godinātu Jāni Endzelīnu un viņa devumu, aicinām iesniegt referātu tēmas, kas skar kādu no viņa pētītajām jomām (gramatika, onomastika, dialektoloģija, vēsturiskā valodniecība, indoeiropeistika, valodas kultūra) vai viņa dzīvesgājumu.
Pieteikuma anketu un referātu tēzes (2500–3000 rakstu zīmes ar atstarpēm) lūdzam reģistrēt līdz 2022. gada 23. decembrim tiešsaistē.

Apstiprinājums dalībai konferencē tiks izsūtīts līdz 2023. gada 10. janvārim.

Darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, vācu.

Referāta ilgums: 20 minūtes (15 min. referātam, 5 min. diskusijai).

Konferences zinātniskā komiteja
Dr. habil. med. Māris Baltiņš
Dr. habil. philol. Irēna Ilga Jansone
Dr. philol. Regīna Kvašīte
Dr. philol. Sanda Rapa
Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe
Dr. philol. Anna Stafecka
Dr. philol. Agris Timuška
Dr. philol. Anta Trumpa
Dr. hum. Edmunds Trumpa
Dr. habil. philol. Pēteris Vanags
Dr. philol. Anna Vulāne

Konferences rīcības komiteja
Mg. paed. Gunita Arnava
BA Hons. Justīne Bondare
Mg. hum. Anete Daina
Laura Paula Jansone
Mg. hum. Kristīne Mežapuķe
Mg. hum. Anete Ozola
Odrija Ratfeldere
Mg. hum. Marita Silkāne
Mg. hum. Daira Vēvere

Uz referātu pamata tapušos un recenzentu pozitīvi novērtētos rakstus būs iespējams publicēt LU Latviešu valodas institūta žurnālā Linguistica Lettica, kas iekļauts Scopus datubāzē.

Konferences e-pasts: endzelinakonference@gmail.com