LU Latviešu valodas institūta konferences 2023

Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference
„ENDZELĪNS. VALODA. LAIKS”

LU Latviešu valodas institūts aicina piedalīties akadēmiķa Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konferencē ENDZELĪNS. VALODA. LAIKS, kas notiks 2023. gada 22.–23. februārī Latvijas Universitātē. Šī konference būs īpaša, jo svinēsim valodnieka simtpiecdesmitgadi, kas iekļauta arī UNESCO svinamo dienu kalendārā. Konferencē godināsim Jāni Endzelīnu un viņa devumu, aplūkojot viņa visvairāk pētītās jomas (gramatika, onomastika, dialektoloģija, vēsturiskā valodniecība, indoeiropeistika, valodas kultūra) un viņa dzīvesgājumu.

Konferences tēzes

Konferences programma

 

Konferences zinātniskā komiteja

Dr. habil. med. Māris Baltiņš
Dr. habil. philol. Irēna Ilga Jansone
Dr. philol. Regīna Kvašīte
Dr. philol. Sanda Rapa
Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe
Dr. philol. Anna Stafecka
Dr. philol. Agris Timuška
Dr. philol. Anta Trumpa
Dr. hum. Edmunds Trumpa
Dr. habil. philol. Pēteris Vanags
Dr. philol. Anna Vulāne

Konferences rīcības komiteja
Mg. paed. Gunita Arnava
BA Hons. Justīne Bondare
Mg. hum. Anete Daina
Laura Paula Jansone
Mg. hum. Kristīne Mežapuķe
Mg. hum. Anete Ozola
Odrija Ratfeldere
Mg. hum. Marita Silkāne
Mg. hum. Daira Vēvere

Uz referātu pamata tapušos un recenzentu pozitīvi novērtētos rakstus būs iespējams publicēt LU Latviešu valodas institūta žurnālā Linguistica Lettica, kas iekļauts Scopus datubāzē.

Konferences e-pasts: endzelinakonference@gmail.com

Starptautiskais seminārs „LATVIEŠU RAKSTI UN RAKSTI BALTIJĀ 16.–19. GADSIMTĀ – PĒTNIECĪBAS AKTUALITĀTES UN PROBLĒMAS”

Šī gada 13. janvārī notiks jau trīspadsmitais starptautiskais seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”, kas veltīts agrāko gadsimtu rakstu pētniecībai no dažādiem aspektiem. Šogad semināru LU HZF rīko sadarbībā ar LU Latviešu valodas institūtu, kā arī Latvijas Nacionālo bibliotēku. Seminārs pēc divu gadu pārtraukuma norisināsies klātienē – mājīgajās LNB telpās. 

Starpdisciplinārajā seminārā piedalīsies valodnieki un literatūrzinātnieki, kas stāstīs par aktuālajiem pētījumiem un atradumiem. Seminārā savus darbus prezentēs zinātnieki, kas pārstāv Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas augstskolas un pētniecības iestādes. 

Priekšlasījumos uzmanība būs pievērsta G. Manceļa, K. Fīrekera, F. B. Blaufūsa, F. D. Vāra, R. G. Klota, J. T. Bērenta, K. Hūgenbergera un citu personību devumam latviešu rakstu un to valodas vēsturē, latviešu valodas apelatīvās leksikas, vietvārdu un personvārdu vēsturei, kā arī vairākiem citiem rakstu un to valodas vēstures jautājumiem. 

Seminārs notiek LNB cikla „Latviešu grāmatai 500” ietvaros un tiek rīkots ar valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003) atbalstu. Daudzveidīgā pasākumu programma par godu pirmajam latviešu valodā iespiestajam tekstam (1525) norisinās no 2021. līdz 2025. gadam un izceļ nozīmīgākos procesus, kas iekustinājuši un attīstījuši latviešu rakstītā un iespiestā vārda izplatību. 

Semināra programma.