Onomastikas pētījumi

„Onomastikas pētījumi” ir rakstu krājums, ko regulāri izdod Latvijas Universitātes (LU) Latviešu valodas institūts. To veido raksti, kas sagatavoti pēc LU Latviešu valodas institūta rīkotajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs „Onomastikas pētījumi” nolasītajiem referātiem.  Visu rakstu krājumu pilnrakstu elektroniskās versijas ir pieejamas šeit, LU Latviešu valodas institūta mājaslapā, un LU E-resursu repozitorijā.

Līdz šim ir notikušas trīs „Onomastikas pētījumu” konferences (2012, 2018, 2024) un iznākuši divi rakstu krājumi (2014, 2020). 

Katra krājuma tematika ir piesaistīta aktuālajai konferences tēmai, bet uzmanības centrā allaž ir aktuāli baltu valodu un pasaules onomastikas jautājumi. Rakstu krājumā Onomastikas pētījumi” tiek publicēti oriģināli, iepriekš nepublicēti atzītu pētnieku un jauno zinātnieku pētījumi latviešu, angļu un vācu valodā. Citējot un pārpublicējot atsauce ir obligāta.   

 

Rakstu iesniegšanas termiņš tiek noteikts pēc konferences, katram krājumam tiek veidota sava redakcijas kolēģija.

Izdevēju adrese: Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Tālr. (+371) 67034016

E-pasts: onomastikaspetijumi@gmail.com