Par savu priekšteci Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts uzskata 1935. gada 1. decembrī dibināto Latviešu valodas krātuvi (1935–1944), ko atdalīja no Latviešu folkloras krātuves, turpinot tajā uzsākto vietvārdu un izlokšņu parādību materiālu vākšanu. Pēc Latvijas padomju okupācijas 1945. gadā to pārdēvēja par  Latvijas PSR Latviešu valodas un literatūras institūtu un 1946. gadā iekļāva Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas sastāvā kā Valodas un literatūras institūtu. 1992. gadā to pārdēvēja par LZA Latviešu valodas institūtu, 1998. gadā institūts tika integrēts Latvijas Universitātē kā patstāvīga juridiska persona, 2006. gada 1. aprīlī to pārveidoja par Latvijas Universitātes aģentūru, bet 2015. gadā – par Latvijas Universitātes pamatstruktūrvienību.