LU Latviešu valodas institūta struktūra

Valodas vēstures un dialektoloģijas nodaļa (vad. Dr. philol. Anna Stafecka) 
Onomastikas nodaļa (vad. Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe) 
Latviešu valodas gramatikas nodaļa (vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs) 
Leksikoloģijas un leksikogrāfijas nodaļa (vad. Dr. philol. Agris Timuška) 
Sociolingvistikas nodaļa (vad. Dr. habil. philol. Ina Druviete) 
Terminoloģijas nodaļa (vad. Dr. philol. Regīna Kvašīte)