Līdz šim iznākušie krājuma „Onomastikas pētījumi” sējumi atrodami Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā

 

Onomastikas pētījumi II. Starptautiskās zinātniskās konferences „Onomastikas pētījumi” (Rīga, 2018. gada 10.–12. maijs) rakstu krājums

Zinātnisko rakstu krājumā „Onomastikas pētījumi II / Onomastic Investigations II” apkopoti Latvijas, Lietuvas, Amerikas, Baltkrievijas, Jaunzēlandes, Krievijas, Polijas, Spānijas, Ungārijas un Vācijas pētījumi par īpašvārdiem. Vairāk nekā 20 rakstos stāstīts par to, kā un kāpēc Latvijā maina personvārdus, kā personvārdi atstāj pēdas vietvārdos, ko vietvārdos esam aizguvuši no lībiešiem, kā vietas nosaukums var glābt no iznīcības, kā vietvārdus ietekmē karš, kādi tie bija 17. gadsimtā un ko nozīmē vietvārdos sastopamais „sāmal-” un „sāman-”, kā nosaukumus veido Latvijas uzņēmumi. Arī par to, kā Jaunzēlandē iedala vietvārdus pēc to struktūras, ko Vācijā domā par Romas vārda izcelsmi, par vietvārdiem digitālā vidē, par ūdeņu nosaukumiem, kā Spānijā skatās uz vietvārda sasaisti ar reālo ģeogrāfisko ainavu, kā Amerikā un Polijā analizē īpašvārdus daiļliteratūrā, kādus īpašvārdus Baltkrievijas pētnieki ir atraduši senajos Rīgas un Smoļenskas līgumos, kā Lietuvā veido priekšvārdus ar piedēkli „-ut-”, kā Ungārijā vietvārdi palīdz risināt vēsturiskās dialektoloģijas jautājumus utt. Krājums sagatavots Valsts pētījumu programmā „Latviešu valoda”.

Saturs
Saturs

Onomastikas pētījumi I: Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli

Krājumā “Onomastikas pētījumi / Onomastic Investigations” rakstus publicējuši vietvārdu un personvārdu pētnieki no desmit pasaules valstīm, kas 2012. gadā piedalījās par godu latviešu vietvārdu pētnieces Vallijas Dambes simtgadei rīkotajā konferencē. Krājumā analizēti dažādu valstu vietvārdi, personvārdi, kā arī teorētiski onomastikas problēmjautājumi. Vietvārdos meklēta gan cilme, gan valodu kontakti, gan augu un tautību nosaukumi, ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdi un pat trivialitāte, turpretim antroponīmijā būtisks ieguldījums ir vēsturisko, aizgūto, literāro, oficiālo un neoficiālo personvārdu izpēte, semantisko elementu analīze, vārddošanas motivācija, personvārdu attīstība citvalodu vidē un atveides īpatnības.