Latvijas Universitātes
Latviešu valodas institūts

Kalpaka bulvāris 4 (111., 308. telpa)

Rīga, LV-1050

 

☏ Tālrunis: 67034016

✉ E-pasts: lavi@lu.lv

Gunita Arnava

zinātniskā asistente, Mg. paed.

darbības joma: valodas kultūra

✉ gunita.arnava@lu.lv

☏ 67034016

Google Scholar

Ieva Auziņa

zinātniskā asistente, Bc. philol. 

darbības joma: gramatika, leksikogrāfija

✉ ieva.auzina@lu.lv

☏ 67034016

Laimute Balode

vadošā pētniece, Dr. philol. 

darbības joma: onomastika

✉ laimute.balode@lu.lv

☏ 67034016

Google Scholar, University of Helsinki, ResearchGate

Solvita Berra

vadošā pētniece, Dr. philol.

darbības jomas: sociolingvistika, lingvodidaktika

✉ solvita.poseiko@lu.lv

Google Scholar, ResearchGate

Santa Briede

zinātniskā asistente, Mg. hum.

darbības joma: leksikogrāfija

✉ santa.jerane@lu.lv

Google Scholar, ResearchGate

Brigita Bušmane

pētniece (Dr.), Dr. habil. philol.

darbības joma: dialektoloģija

✉ brigita.busmane@inbox.lv

☏ 67034017

Google Scholar, ResearchGate

Anete Daina

zinātniskā asistente, Mg. hum.

darbības joma: dialektoloģija, gramatika

✉ anete.daina@lu.lv

☏ 67034017

Google Scholar, ResearchGate

Ina Druviete

vadošā pētniece, Dr. habil. philol.

darbības joma: sociolingvistika

✉ ina.druviete@lu.lv

Google Scholar, ResearchGate

Veronika Dundure 

zinātniskā asistente, Mg. philol. 

darbības joma: reģionālistika

✉ veronika.dundure@lu.lv 

Google Scholar  

Anna Frīdenberga

pētniece (Dr.), Dr. philol.

darbības joma: vēsturiskā valodniecība

✉ anna.fridenberga@lu.lv

☏ 67034016

Google Scholar, ResearchGate

Kristīne Gailuma

zinātniskā asistente

darbības joma: dialektoloģija

✉ kristine.gailuma@lu.lv

☏ 67034017

Juris Grigorjevs

vadošais pētnieks, Dr. philol.

darbības joma: fonētika

✉ juris.grigorjevs@lu.lv

☏ 67034017

Google Scholar, ResearchGate

Anna Elizabete Griķe

zinātniskā asistente, Mg. hum. antropoloģijā

darbības joma: onomastika

✉ anna_elizabete.grike@lu.lv

☏ 67034016

Google Scholar, ResearchGate

Inese Indričāne

pētniece (Dr.), Dr. philol.

darbības joma: fonētika

✉ inese.indricane@lu.lv

Google Scholar, ResearchGate

Irēna Ilga Jansone

vadošā pētniece, Dr. habil. philol.

darbības jomas: leksikogrāfija, onomastika, valodniecības vēsture

✉ irena_ilga.jansone@lu.lv

☏ 67034017

Google Scholar, ResearchGate

Agita Kazakeviča

zinātniskā asistente, Mg. hum.

darbības joma: gramatika, valodas kultūra

✉ agita.kazakevica@lu.lv

Google Scholar

Igors Koškins

vadošais pētnieks, Dr. philol.

darbības joma: reģionālistika

✉ igors.koskins@lu.lv

Google Scholar

Regīna Kvašīte              (Regina Kvašyte) 

pētniece (Dr.), Dr. philol.

darbības joma: terminoloģija

✉ regina.kvasyte@lu.lv

Google Scholar, ResearchGat

Sintija Ķauķīte

Sintija Ķauķīte

zinātniskā asistente, Mg. hum.

darbības joma: sociolingvistika

✉ sintija.kaukite@lu.lv

☏ 67034017

Google Scholar

Dite Liepa 

pētniece (Dr.), Dr. philol. 

darbības joma: sociolingvistika

✉ dite.liepa@lu.lv 

 67034016 

Google ScholarResearchGate 

Zenta Liepa

zinātniskā asistente, Mg. philol.

darbības joma: sociolingvistika

✉ zenta.liepa@lu.lv

Google Scholar

Liene Markus-Narvila

pētniece (Dr.), Dr. philol.

darbības joma: dialektoloģija

✉ liene.markus-narvila@lu.lv

☏ 67034017

Google Scholar, ResearchGate

Kristīne Mežapuķe

zinātniskā asistente, Mg. hum.

darbības jomas: valodas kultūra, sociolingvistika

✉ kristine.mezapuke@lu.lv

☏ 67034016

Ilga Migla

pētniece (Dr.), Dr. philol.

darbības joma: leksikoloģija

✉ ilga.migla@lu.lv

☏ 67034017

Google Scholar, ResearchGate

Anete Ozola

zinātniskā asistente, Bc. philol.

darbības jomas: dialektoloģija, onomastika

✉ anete.ozola@lu.lv

☏ 67034016

Google Scholar

Vija Požarnova

zinātniskā asistente, Mg. hum.

darbības joma: sociolingvistika

✉ vija.pozarnova@lu.lv

Google Scholar

Sanda Rapa

institūta direktore, vadošā pētniece, Dr. philol.

darbības joma: onomastika

✉ sanda.rapa@lu.lv

☏ 67034016

Google Scholar, ResearchGate

Renāte Siliņa-Piņķe

vadošā pētniece, Dr. philol.

darbības jomas: onomastika, vēsturiskā valodniecība

✉ renate.silina-pinke@lu.lv

☏ 67034016

Google Scholar, ResearchGate

Marita Silkāne

izpilddirektore, zinātniskā asistente, Mg. hum.

darbības joma: dialektoloģija, leksikogrāfija, valodniecības vēsture

✉ marita.silkane@lu.lv

☏ 67034018

Elga Skrūzmane

zinātniskā asistente, Mg. philol.

darbības joma: vēsturiskā valodniecība

✉ elga.skruzmane@lu.lv

☏ 67034016

Google Scholar

Anna Stafecka

vadošā pētniece, Dr. philol.

darbības joma: dialektoloģija 

✉ anna.stafecka@lu.lv 

 67034017 

Google ScholarResearchGate 

Dace Strelēvica-Ošiņa

pētniece (Dr.), Dr. philol.

darbības joma: sociolingvistika

✉ dace.strelevica-osina@lu.lv

Google Scholar, ResearchGate

Evija Šmatova

zinātniskā asistente

darbības joma: reģionālistika

✉ evija.smatova@lu.lv

Arturs Eduards Šmatovs

zinātniskais asistents
 
darbības joma: reģionālistika

✉ arturs_eduards.
     smatovs@lu.lv 

Ilze Štrausa

zinātniskā asistente, Mg. hum.

darbības joma: onomastika

✉ ilze.strausa@lu.lv

☏ 67034016

Google Scholar

Jana Taperte

zinātniskā asistente, Mg. hum.

darbības joma: fonētika

✉ jana.taperte@lu.lv

☏ 67034016

Google Scholar, ResearchGate

Timuska1

Agris Timuška

pētnieks (Dr.), Dr. philol.

darbības joma: dialektoloģija

✉ agris.timuska@lu.lv

Google Scholar, ResearchGate

Anta Trumpa

vadošā pētniece, Dr. philol.

darbības jomas: vēsturiskā valodniecība, onomastika

✉ anta.trumpa@lu.lv

☏ 67034016

Google Scholar, ResearchGate

Edmunds Trumpa (Edmundas Trumpa

vadošais pētnieks, Dr. philol.

darbības jomas: dialektoloģija, fonētika

 edmundas.trumpa@lu.lv

☏ 67034016

Pēteris Vanags

vadošais pētnieks, Dr. habil. philol.

darbības joma: vēsturiskā valodniecība

✉ peteris.vanags@lu.lv

Google Scholar, Stockholm University, ResearchGate

Daira Vēvere

zinātniskā asistente, Mg. philol. 

darbības joma: dialektoloģija

✉ daira.vevere@lu.lv 

 67034017 

Google ScholarResearchGate 

Anna Vulāne

vadošā pētniece, Dr. philol.

darbības jomas: dialektoloģija, gramatika

✉ anna.vulane@lu.lv

☏ 67034017

Google Scholar, ResearchGate

Solvitas Berras, Irēnas Ilgas Jansones, Dites Liepas foto: © Toms Grīnbergs (LU)