Institūta pētnieces publicē rakstu rokasgrāmatā par digitālajām un publiskajām humanitārajām zinātnēm

Starptautiskā izdevniecība Palgrave Macmillan Cham redaktoru Enas Švonas (Anne Schwan) un Taras Tomsones (Tara Thomson) vadībā ir izdevusi rokasgrāmatu The Palgrave Handbook of Digital and Public Humanities par digitālajām un publiskajām humanitārajām zinātnēm dažādās pasaules vietās. Grāmatu veido 26 nodaļas, kas sagrupētas 6 daļās un ataino starpdisciplināru skatījumu par tādiem tematiem kā informācijas pieejamība un īpašumtiesības, vārda brīvība un atbildība, minoritātes (lingvistiskās, etniskās, seksuālās), individuālās un kolektīvās atmiņas (t. sk. traumas), kultūras mantojums un kultūras pētniecībā balstīta izglītība.

Rokasgrāmatā ir iekļauta arī LU Latviešu valodas institūta vadošās pētnieces SOLVITAS BERRAS (Solvita Burr) un zinātnisko asistenšu ANNAS ELIZABETES GRIĶES (Latvijas Universitāte) un Karīnas Krieviņas (Liepājas Universitāte) kopīgi izstrādātā nodaļa “Look at the Graves!: Cemeteries as Guided Tourism Destinations in Latvia” par organizētām tūrisma tūrēm kapsētās kā netradicionālu (alternatīvu, marginālu) tūrisma veidu, kas ļauj kapsētu apmeklētājiem gida pavadībā izzināt kapsētu izveides principus, izmantotos lingvistiskos un semiotiskos līdzekļus, apkārtējās vides kultūrvēsturi un spilgtus atsevišķu personību dzīvesstāstus. Raksta autores padziļināti analizē kapsētu tūrisma prakses Latvijā, balstoties uz daļēji strukturētām intervijām ar praktizējošiem gidiem vairākās Latvijas pilsētās. Iegūtie dati ļāva autorēm ne tikai izvērtēt esošās tūrisma tūres atsevišķās Latvijas kapsētās, bet arī formulēt galvenos priekšnosacījumus šī tūrisma veida mērķtiecīgai un jēgpilnai attīstībai nākotnē.

Vairāk par grāmatas nodaļu angļu valodā var lasīt šeit.

Savukārt plašāka informācija par rokasgrāmatu un tās nodaļām angļu valodā ir pieejama šeit.

Solvita Berra (<i>Solvita Burr</i>)

Solvita Berra (Solvita Burr)

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos