LU Latviešu valodas institūta konferences 2022

Foto: © Toms Grīnbergs (LU)

Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas atceres konference

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts aicina piedalīties akadēmiķa Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē VALODAS REĢIONĀLIE VARIANTI”, kas notiks 2022. gada 22.–23. februārī tiešsaistē Zoom. Konference tiek organizēta ar valsts pētījumu programmas Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” atbalstu.

1. konferences diena https://lu-lv.zoom.us/j/94862432277 

2. konferences diena –  https://lu-lv.zoom.us/j/92892019276

 

Darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, krievu, vācu.

Referāta ilgums: 20 minūtes (15 min. referātam, 5 min. diskusijai).

Zinātniskā un rīcības komiteja 
Dr. philol. Anna Vulāne (priekšsēdētāja)
Bc. philol. Anete Ozola 
Dr. habil. philol. Brigita Bušmane
Dr. philol. Liene Markus-Narvila
Dr. philol. Sanda Rapa
Dr. philol. Agris Timuška
Dr. hum. Edmunds Trumpa
Mg. hum. Kristīne Mežapuķe
Mg. hum. Marita Silkāne
Mg. hum. Daira Vēvere
Mg. paed. Gunita Arnava

Uz referātu pamata tapušos un recenzentu pozitīvi novērtētos rakstus būs iespējams publicēt LU Latviešu valodas institūta žurnālā Linguistica Lettica, kas iekļauts Scopus datubāzē.

Mūsu adrese
LU Latviešu valodas institūts
Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034016
E-pasts: endzelinakonference@gmail.com