Zinātniskā asistente Sintija Ķauķīte aicina piedalīties aptaujā par emodži lietojumu saziņā

Mūsu kolēģe Sintija Ķauķīte aicina piedalīties aptaujā par emodži lietojumu saziņā. Šī aptauja ir daļa no viņas promocijas darba “Interpunkcijas un grafisko zīmju loma tekstveidē”. Aptauja ir anonīma, un iegūtie dati ir konfidenciāli un tiks izmantoti tikai zinātniskiem mērķiem.  Saite uz aptauju: https://www.visidati.lv/aptauja/1880324885/