Institūta vadošais pētnieks Edmunds Trumpa saņem Baltu balvu

16. oktobrī Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis (Gabrielius Landsbergis) un Latvijas ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš pasniedza 2023. gada Baltu balvu LU Latviešu valodas institūta vadošajam pētniekam un LU Humanitāro zinātņu fakultātes asociētajam profesoram Edmundam Trumpam (Edmundas Trumpa). Tā piešķirta par izciliem sasniegumiem baltu mantojuma pētniecībā, kopšanā un stiprināšanā.

Edmunds Trumpa savu zinātnisko darbību veltījis latviešu un lietuviešu dialektu fonētikas, morfoloģijas, leksikas un literārās valodas fonētikas izpētei, īstenojot vairākus zinātniskos projektus gan Latvijā, gan Lietuvā. Edmundam Trumpam raksturīga inovatīvu pieeju īstenošana baltu dialektu pētniecībā, kas redzams arī monogrāfijā “Latviešu ģeolingvistikas etīdes” (2012) u. c. pētījumos.

 Edmunds Trumpa daudzus gadus LU Humanitāro zinātņu fakultātes u. c. fakultāšu studentiem pasniedz lietuviešu sarunvalodas un literatūras, kā arī baltu areālās lingvistikas kursus, stiprinot latviešu un lietuviešu saikni gan vēsturiskā, gan mūsdienu aspektā. Studenti Edmundu Trumpu raksturo kā ļoti iedvesmojošu, aizrautīgu un sirsnīgu pasniedzēju. Pateicoties nesavtīgajam ieguldījumam studiju procesā, viņa studenti kļuvuši par lietuviešu valodas pasniedzējiem, tulkotājiem un pētniekiem.

Edmunds Trumpa ir sestais Lietuvas un Latvijas Ārlietu ministriju nodibinātās kopbalvas laureāts. 2018. gadā pirmo balvu ieguva LU Latviešu valodas institūta pētniece Laimute Balode, 2019. gadā to saņēma Alvīds Butkus (Alvydas Butkus), un 2020. gadā to piešķīra mūsu kādreizējam kolēģim Albertam Sarkanim. 2021. gadā balvu saņēma LU Latviešu valodas institūta pētniece Regīna Kvašīte (Regyna Kvašyte), bet 2022. gadā to piešķīra tulkotājai Dacei Meierei.

Foto: Laura Laurušaite

Anete Ozola

Anete Ozola

LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos