Izdota monogrāfija par Lejaskurzemes izloksnēm

16. jūnijā pulksten 15.00 LU Konferenču zālē Kalpaka bulvārī 4 notiks LU Latviešu valodas institūta un Liepājas Universitātes kopīgi sagatavotās monogrāfijas „Valoda. Laiks. Lejaskurzeme” atvēršana. Monogrāfija ir LU Latviešu valodas institūta pētnieces LIENES MARKUS-NARVILAS un Liepājas Universitātes pētnieces IEVAS OZOLAS 20 gadu pētījumu rezultāts un stāsta par to, kā runā Lejaskurzemē – kā veido teikumus, kā darina vārdus un kā tos izrunā. Vairāk nekā 700 lappusēs apkopots arī bagātīgs gadu desmitos savākto un izstrādāto materiālu (teicēju runas piemēru, kartografēto materiālu, seno rakstu avotu ekscerptu u. c.) kopums  

Pētījums daļēji balstās abu pētnieču  veiktajos līdzšinējos pētījumos, referātos un publikācijās: iepriekš izteiktie secinājumi pārskatīti, tie apstiprināti vai koriģēti pēc jauniem vākumiem, analizēti iepriekš neapgūti materiāli. Līdz šim Lejaskurzemes izlokšņu pētniecībā vairāk uzmanības ticis pievērsts izlokšņu leksikai, tipiskajām īpatnībām fonētikā un morfoloģijā, mazāk veicot vispatverošus un sistemātiskus pētījumus. Pirmo reizi vienkopus aprakstītas Lejaskurzemes izlokšņu sintakses parādības, ciktāl to ļāvis pieejamais tekstu apjoms. Tāpat grāmatā „Valoda. Laiks. Lejaskurzeme” iezīmēti aspekti, kas rosina jauniem pētījumiem, kā arī atklāj tos pētījumu aspektus, kam nepieciešams vairāk izlokšņu materiāla.  

Grāmatā aplūkota Lejaskurzemes izlokšņu fonētikas, leksikas, vārddarināšanas un gramatikas (morfoloģijas, morfosintakses, sintaktiskās sinonīmijas) iezīmes un to pārmaiņas, tāpēc to var saukt ne tikai par Lejaskurzemes valodas gramatiku, bet par šā reģiona izlokšņu enciklopēdiju.  

Monogrāfijā izmantotie pētījumi tapuši ar vairāku valsts pētījumu programmu atbalstu. Kopš 2005. gada LiepU, kā arī LU LaVI reģionālistikas pētnieku darbs un tā rezultātu publiskošana finansēta humanitāro zinātņu valsts pētījumu programmās „Letonika”, „Nacionālā identitāte”, kā arī programmas „Latviešu valoda” apakšprojektā „Reģionālistika” (2008–2021). Taču Lejaskurzeme – areāls uz dienvidiem no Liepājas – lingvistiski pētīts ilgāku laiku – materiāli vākti kopš 20. gadsimta vidus, kad ekspedīcijās devās Latviešu valodas institūta priekšteča – Valodas un literatūras institūta valodnieki, savukārt pētniecību 21.  gadsimta sākumā Benitas Laumanes vadībā aktualizēja Liepājas Universitātes pētnieki un studenti, sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētniekiem, īpaši – ar Brigitu Bušmani, kura pašlaik izstrādā Nīcas izloksnes vārdnīcu. 21. gadsimtā Lejaskurzemē iegūts daudz jaunu valodas materiālu: notikušas LiepU Kurzemes Humanitārā institūta ekspedīcijas Sventājā (2000), Rucavā un Sventājā (2004–2005), Rucavā (2006–2007), Nīcā (2008–2009, 2011), Virgā un Bunkā (2012), Bārtā (2013–2014), Priekules novadā (2018).  

Monogrāfiju recenzējuši Lietuviešu valodas institūta vecākā zinātniskā līdzstrādniece Dr.  Rima Bakšiene un Čehijas Zinātņu akadēmijas Slāvistikas institūta zinātniskais līdzstrādnieks Dr.  Miroslavs Jankovjaks. Īpašu pateicību autores saka Dr. habil. philol. Benitai Laumanei, jo viņas pirms gadiem divdesmit izteiktais rosinājums iedziļināties Lejaskurzemē ir devis daudz interesantu pētījumu. 

Grāmatas atvēršanā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, autores pastāstīs par grāmatas tapšanu, tās saturu un galvenajiem rezultātiem. Pasākumā varēs paklausīties Lejaskurzemes valodas ierakstus no ekspedīcijās iegūtajiem materiāliem, kā arī piedalīties dialektoloģiskā viktorīnā un laimēt grāmatas eksemplāru. 

Liene Markus-Narvila

Liene Markus-Narvila

LU Latviešu valodas institūta pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos