Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienas konference „Endzelīns. Valoda. Laiks” 

2023. gada 22. un 23.  februārī atzīmēsim izcilā letonista, baltista, indoeiropeista un pedagoga Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienu. Jānis Endzelīns atzīts par vienu no izcilākajiem zinātniekiem no Latvijas, tālab šī jubileja iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā. 

Gaidot svētkus un cildinot dižo valodnieku, kopš pagājušā gada konferences notikusi Apvidvārdu talka, kurā ikviens tika aicināts iesūtīt vārdus, ko lieto noteiktā apvidū, sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju ir izdots Jānim Endzelīnam un Vilhelmam Purvītim veltīts kalendārs, LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Anna Vulāne stāstījusi par Jāņa Endzelīna dzīves gājumu un darbiem Latvijas Radio raidījumu ciklā, vairākkārt par zinātnieku lasījusi LZA Goda doktore Sarma Kļaviņa un notikuši arī citi pasākumi. Taču kā svētku kulminācija iecerēta konference „Endzelīns. Valoda. Laiks” un Linguistica Lettica 2023.  gada numurs. 

Konferences pirmā diena noritēs Latvijas Universitātes Lielajā aulā, un to atklās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks. Plenārsēdē dienas pirmajā pusē izskanēs lasījumi par dažādiem Jāņa Endzelīna dzīves posmiem un viņa darba nozīmi dialektoloģijā, rakstu valodā, baltu onomastikā, terminoloģijā un valodas kultūrā. Plenārsēdi noslēgs Jāņa Endzelīna darbu izlases rādītāja atvēršana. Savukārt pēcpusdienā sagaidāma Latviešu valodas institūta iedibinātās un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas atbalstītās Apvidvārdu talkas godināšana, kurā ne vien izskanēs lasījumi par apvidvārdiem lībiskajā, vidus un augšzemnieku dialektā, bet arī izskanēs vairāku folkloras kopu uzstāšanās, notiks Jānim Endzelīnam veltītās pastmarkas atvēršana un godinās čaklākos talciniekus un pagastus. 

Konferences otrā diena turpināsies Latviešu valodas institūtā, Kalpaka bulvārī 4, 107.  un 215. telpā. Darbs noritēs sekcijās, skarot onomastikas, gramatikas, interpunkcijas un dialektoloģijas jautājumus: cilvēku vārdus, vietvārdus un mājvārdus, Lejaskurzemes, Kurzemes un latgaliskās izloksnes, teikumu tipus un pieturzīmes, stabilās un mainīgās iezīmes mācību grāmatās, Jāņa Endzelīna draudzības ar citiem valodniekiem u.  c. Kopā konferencei pieteikušies 43  zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Vācijas. 

Jāņa Endzelīna dzimšanas dienas atceres konference notiek ik gadu kopš 1963.  gada. Tolaik gan tā bija Valodas un literatūras institūta Zinātniskās padomes sēde, taču, laikam ejot, konferences nozīme Latvijas valodniecībā nostiprinājusies, piedāvājot augsni sekmīgām diskusijām par aktuālākajiem nozares jautājumiem Latvijā un ārpus tās. 

Konferences programma skatāma šeit.

Velga Polinska

Velga Polinska

LU Latviešu valodas zinātniskā asistente

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos