Latviešu kultūras divu dižgaru gadskārtā elektroniski publicēts Jāņa Endzelīna „Darbu izlases” tematiskais un vārdu rādītājs

2023. gada 30.–31. oktobrī notiek dižā latvieša Krišjāņa Barona ikgadējā konference, atceroties viņa 188. dzimšanas dienu un pieminot 100. gadskārtu, kopš viņš aizgājis mūžībā. Savukārt šogad februārī notika mūsu dižākā valodnieka Jāņa Endzelīna ikgadējā konference, atzīmējot viņa dzimšanas 150. gadskārtu. Abi dižvīri bija latviešu valodas, latviešu tautas un Latvijas mīlētāji, – gan vārdos, gan darbos. Krišjāņa Barona sakrātā tautas valoda tautasdziesmās bija viens no Jāņa Endzelīna darbu pamatu pamatiem. Šie darbi ir atstāti mums un mums ir jāprot tos izmantot, mācoties saprast, lietot un saglabāt mūsu pašu valodu, mācoties cīnīties par mūsu pašu valodu, mācoties būt lepniem, ka cauri kariem, spītējot okupāciju varām, esam saglabājuši vienu no vecākajām indoeiropiešu valodām, esam saglabājuši būtiskāko savas tautas dvēseles daļu.

Jāņa Endzelīna „Darbu izlases” četru sējumu (1971–1982) tematiskais un vārdu Rādītājs nupat ir atklāts Latvijas universitātes Latviešu valodas institūta interneta mājaslapā. Tematiskajā rādītājā ietverts pēc iespējas vairāk svarīgu valodniecisko jautājumu, kam Jānis Endzelīns ir pievērsis uzmanību, aprakstījis un analizējis. Savukārt vārdu rādītājā, kurā kopumā ir vairāk nekā 42 000 vārdformu, iekļauti ne tikai tie vārdi, kurus Jānis Endzelīns ir analizējis un etimoloģizējis, bet arī visi tie, kuriem autors šādā vai tādā veidā ir pieskāries, minējis kā piemērus, analizējot dažādas valodas parādības, to skaitā arī dialektu un izlokšņu formas, uz ko Jānis Endzelīns pats ir norādījis.

Rādītājs ir domāts, pirmkārt, visiem latviešiem, kas, vēlēdamies arī nākotnē būt latvieši, labi prastu savu valodu un vēl labāk saprastu latviešu valodas vēsturi un saiknes ar citām valodām, un otrkārt, zinātniekiem, kam latviešu valoda ir ne tiki letonistikas, bet arī indoeiropeistikas pētniecības objekts.

Dzintra Hirša

Dzintra Hirša

Alberts Sarkanis

Alberts Sarkanis

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos