Nākusi klajā jaunā „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” versija

Šodien, 17. decembrī, publicēta LU Latviešu valodas institūta pētnieku izstrādātā, papildinātā un LU Matemātikas un informātikas institūta elektroniski sagatavotā „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” versija. Tajā ne tikai precizēti un rediģēti esošie šķirkļi, bet arī iekļauti jauni mūsdienu valodā lietoti vārdi (piemēram, spilgtnis, kovids, balstvakcīna, čija, kvadrātkods u. c.). Vairāki vārdi precizēti atbilstoši jaunākajiem valodnieku pieņēmumiem (piemēram, agrākā konsilija vietā nu ir konsīlijs). Ar LU Matemātikas un informātikas institūta gādību vārdnīca ieguvusi arī jaunu elektronisku versiju – ikvienam ir iespējams dalīties ar šķirkli vai ziņot par kādu pamanītu neprecizitāti.

„Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca”, kas top LU Latviešu valodas institūtā, ir jauna latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca, kas balstīta uz pēdējo gadu desmitu latviešu valodas materiāla. Vārdu krājuma veidošanai izmantota vārdnīcas kartotēka, materiāli no interneta, Mūsdienu latviešu valodas korpuss, kā arī pēdējos gados iznākušās vārdnīcas un enciklopēdijas. Vārdnīca allaž tikusi izstrādāta ar valsts pētījumu programmu atbalstu. Šī versija laista klajā, pateicoties valsts pētījumu programmu „Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002) un „Digitālās humanitārās zinātnes: integrācija un attīstība” (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) finansiālajam atbalstam.

Vārdnīca ir ilgu gadu darbs. Pamatos to izstrādājuši kādreizējie institūta pētnieki Ieva Zuicena, Imants Šmidebergs, Anitra Roze, Dorisa Šnē, Māra Šnē, Ārija Ozola, Laimdota Oldere, Ieva Kuplā. Darbu pie jaunās versijas vadīja LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente SANTA BRIEDE. Šķirkļus rediģēja pētniece ILGA MIGLA, zinātniskā asistente IEVA AUZIŅA, palīdzēja IRĒNA ILGA JANSONE, SANDA RAPA, AGRIS TIMUŠKA. Vārdnīcas elektronisko versiju izstrādājuši LU Matemātikas un informātikas institūta pētnieki Laumas Pretkalniņas vadībā.

MLVV ir vārdnīca, kas neaprobežojas tikai ar kādas atsevišķas leksikas daļas (piemēram, svešvārdu, terminu) analīzi, bet atspoguļo mūsdienu latviešu valodas leksiku visā kopumā, atklājot gan jauno vārdu semantiku, gan semantiskās pārmaiņas latviešu valodas pamatleksikā. Vārdnīca aptver dažādus latviešu valodas slāņus, ierobežotā skaitā iekļauti arī izplatītākie neliterārās leksikas vārdi, ģermāniskie barbarismi u. c.

MLVV ir dotas norādes par vārda cilmi aizgūtiem vārdiem un latviešu valodnieku, literātu un kultūras darbinieku darinātajiem jaunvārdiem. Pie atsevišķiem šķirkļiem uz pelēkā krāsā ietonēta fona pievienots komentārs no valodas kultūras viedokļa, ja ar attiecīgo šķirkļa vārdu saistās kļūmes izrunā, pareizrakstībā vai gramatisko formu lietošanā, ja notikusi attiecīgā šķirkļa vārda ortogrāfijas maiņa, kā arī tad, ja kāds vārds, vārda nozīme vai vārdu savienojums latviešu valodā ir nevēlams un aizstājams ar citu.

Vārdnīca paredzēta plašam lietotāju lokam: gan vecāko klašu skolēniem, gan studentiem, gan arī tiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar valodu – tulkiem, tulkotājiem, redaktoriem, valodu skolotājiem u. c.

Sanda Rapa

Sanda Rapa

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, direktore

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos