Oktobris pulcēs baltistus no visas pasaules

Vēl rit pēdējās dienas (līdz 1. jūnijam), kad baltu valodu pētnieki var pieteikties nozīmīgākajam un plašākajam visas pasaules baltistu notikumam – XIII Starptautiskajam baltistu kongresam, kas notiks 2021. gada 13.–16. oktobrī Latvijas Universitātes organizētā tiešsaistē un tiks translēts Latvijas Universitātes mājaslapā. Kongresam izraudzīts plašs tēmu loks, sākot no baltu valodu likteņiem laika nogriežņos (diahronijā), līdz skatījumam uz valodu pašreizējā stāvoklī (sinhronijā): indoeiropeistika, valodas normēšana, terminoloģija, standartizācija, fonētika, reģionālistika, dialektoloģija, onomastika, senie rakstu avoti, gramatika, valodu tehnoloģijas, translatoloģija, lībiešu valoda, valodu apguve.

Starptautiskie baltistu kongresi ir plašākais forums, kurā visi pasaules baltisti atklāj jaunākās valodas un kultūras pētniecības idejas, metodes un pētījumus, par tiem diskutē, tos pārbauda un sludina citiem. Baltistu kongresi, kam saknes meklējamas 1964. gadā baltistu konferencē Vīnē, no dažiem dalībniekiem sākuma gados izauguši par lieliem baltu valodu un kultūras svētkiem, ko parasti apmeklē vairāk nekā 400 šo jomu pētnieki un vēl vairāk interesentu, kas klausās priekšlasījumus. Baltisti diskutē par gadu desmitiem aktuālajām baltu valodu (tostarp latviešu valodas) problēmām, papildina tās ar jauniem faktiem, pieejām, interpretācijām. Vienlaikus tiek pieteikti arī jaunākie pētījumu virzieni baltistikā un latvistikā. Baltistu kongresi ļauj aptvert baltu valodu un kultūru pētniecības stāvokli Latvijā, Lietuvā un pasaulē, paredzēt perspektīvus pētījumu virzienus, turklāt tie nodibina un nostiprina daudzu pasaules valstu baltistu personīgos kontaktus, kas nereti vainagojas ar starptautiskiem projektiem un publikācijām.

Kongresa plenārsēdē ar ziņojumiem uzstāsies dalībnieki no Viļņas Universitātes, Lietuviešu valodas institūta, Vītauta Dižā universitātes, Saksijas Zinātņu akadēmijas (Leipcigā), kuri ir Latvijas Universitātes draugi un sadarbības partneri. Par baltu jautājumiem plenārsesijā runās ne tikai latviešu un leišu, bet arī prūšu valodas pētnieki, indoeiropeisti un lībiešu valodas pētnieki. Kopumā kongresā parasti piedalās 250–300 baltistu, to klausītāju statusā apmeklē vairāk nekā 400 interesentu.

Kongresam var pieteikties Latvijas Universitātes mājaslapā līdz 1. jūnija vakaram, pēc tam reģistrācija tiks automātiski slēgta.

Sanda Rapa

Sanda Rapa

LU Latviešu valodas institūta direktore, vadošā pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos