Skola, kurā jūt un dzird Čaka tramvaju

21. gs. latviešu valoda. Kur meklēt pareizās atbildes?” ar tādu nosaukumu Valsts pētījumu programmas Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projektā Mūsdienu latviešu valodas lietojums un attīstība” (Nr. VPP-LETONIKA-2022/1-0001) 2023. gada 1. martā notika Dzimtās valodas dienai veltīta LU LaVI pētnieces Dites Liepas tikšanās ar Rīgas Centra humanitārās vidusskolas (RCHV) skolēniem.

Mājīgajā latviešu valodas klasē, ciemojoties pie skolotājas Elitas Stikutes, uz tematisku latviešu valodas stundu pulcējās vidusskolēni. Tikšanās bija veltīta Dzimtās valodas dienai, un tajā tika stāstīts par latviešu valodas vietu un lomu pasaulē, par latviešu valodas lietojumu Latvijā un ārpus tās, par to Latvijas iestāžu darbu, kas rūpējas par valodas apguvi, kopšanu, popularizēšanu, uzraudzību un kontroli. Vērīgajiem un ieinteresētajiem klausītājiem tika stāstīts par jaunvārdiem, vārdiem un nevārdiem, kā arī uzticamiem avotiem, kur tos var pārbaudīt: vārdnīcām un tīmekļvietnēm. Jaunieši ar interesi klausījās par 21. gs. neērtajiem” vārdiem, kas par tādiem kļuvuši vēsturisku, sociālu un politisku apstākļu ietekmē. Skolēnus interesēja arī praktiski latviešu valodas jautājumi: dažkārt strīdīgais lielo sākumburtu, kā arī atsevišķu vārdu un frāžu lietojums. Latviešu valodas pedagogi arī konferencēs ir atzinuši, ka dažādu paaudžu skolotāji atšķirīgi vērtē skolēnu valodu, piemēram, vārds vai teiciens, kas koptā valodā kādreiz tika uzskatīts par labojamu un neiederīgu, mūsdienās ir iekļāvies literārās valodas lietojumā un tāpēc netiek labots, savukārt vārdi, kurus kādreiz uzskatīja par stilistiski neitrāliem, mūsdienās kļuvuši par ekspresīviem, dažos gadījumos arī aizskarošiem.

Ieguvums no tikšanās bija abpusējs: LU Latviešu valodas institūta pētnieci savukārt pārsteidza un sajūsmināja skolēnu radošā pieeja, latviešu literatūrā apgūstot izcilā urbānista A. Čaka daiļradi. Kā skolēni mācās un apgūst latviešu literatūru, ieskatu var gūt  šajos videomateriālos „Vakariņas ar Čaku” un īsfilmā, kas tapusi par godu Aleksandram Čakam „Dzeltēns tramvajs” (patiešām dzeltēns”).

Izejot no skolas, zem soļiem klaudz vēsturiskais Krišjāņa Barona ielas bruģis un garām nesteidzīgi ripo tramvajs. Tiesa, mūsdienās tas izskatās citāds nekā Čaka laikā, bet ir tik jauki, ka senajā bruģētajā ielā mīt skolēni un skolotāja Stikute, kas to jūt un dzird.

Dite Liepa

Dite Liepa

LU Latviešu valodas institūta pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos