Videostāsts par institūta veidotajiem valodas resursiem

Ar Valsts pētījumu programmas „Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” atbalstu Youtube vietnē publicēti latviešu digitālo resursu demonstrāciju videostāsti. Starp tiem ir arī LU Latviešu valodas institūta direktores SANDAS RAPAS veidotais ieskats par trim institūta pētnieku patlaban izstrādātajiem un publicētajiem latviešu valodas elektroniskajiem resursiem, kas ar LU Matemātikas un informātikas institūta gādību brīvi pieejami internetā: par Mūsdienu latviešu literārās valodas vārdnīcu”, par vārdnīcu, kas skaidro un analizē 16.–17. gadsimtā lietotus vārdus, „Latviešu valodas vēsturisko vārdnīcu” un pūļpakalpi „Tautas vietvārdu datubāze”, kurā ikviens var reģistrēt sev zināmos vietvārdus.

Vairāk par demonstrācijā stāstīto var izlasīt LU Latviešu valodas institūta ziņā Par digitālajiem valodas resursiem digitālajā nedēļā“.

Šajā projekta dalībnieku izveidotajā YouTube kanālā arī turpmāk tiks ievietoti video, kas saistīti ar digitālajām humanitārajām zinātnēm Latvijā un ārzemēs.

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos