Par emocijzīmēm, emodži un multimodalitāti emuāros starptautiskā konferencē Čehijā

2022. gada 16.–17. maijā klātienē un tiešsaistes platformā Zoom notika Olomoucas Palacka universitātes (Palacký University in Olomouc, Prāga, Čehija) organizētā 23. jauno valodnieku starptautiskā zinātniskā konference „Pārmaiņu potenciāls” (23rd International Meeting of Young Linguists. Potential of the Change), kurā ar priekšlasījumiem uzstājās 25 pētnieki no Čehijas, viens pētnieks no Polijas un viens no Latvijas. Konferences […]

No Imanta Šmideberga atvadoties…

Aprīļa pēdējā nedēļas nogale atnāca ar skumju ziņu – 28. aprīlī mūžībā devies LU Latviešu valodas institūta bijušais kolēģis leksikogrāfs Imants Šmidebergs. Viņš dzimis 1946. gada 3. septembrī Ventspilī, un Ziemeļkurzemes daba un ļaudis viņu saistīja līdz pat mūža beigām. Ceļš uz filoloģiju nesākās uzreiz pēc vidusskolas beigšanas. Imants apguva virpotāja specialitāti un ieguva virpotāja […]

Par grafiskajiem līdzekļiem emuāros starptautiskā konferencē ASV

2022. gada 22. aprīlī tiešsaistes platformā Zoom notika Tempļa universitātes (Temple University), Pensilvānija, ASV, 8. ikgadējā valodas, valodniecības un dzīves virtuālā konference (8th Annual Language, Linguistics, and Life Virtual Conference), kurā piedalījās 42 pētnieki no 9 pasaules valstīm –  Indijas, Ungārijas, ASV, Kolumbijas, Ķīnas, Īrijas, Šrilankas, Latvijas un Filipīnām. Konferences dalībnieki varēja apmeklēt divus seminārus […]

Aizvadīta Jāņa Endzelīna 149. konference

2022. gada 22.–23. februārī LU Latviešu valodas institūts ar Valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” atbalstu organizēja akadēmiķa Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas atcerei veltītu starptautisku zinātnisku konferenci „Valodas reģionālie varianti”, kas bija veltīta vienam no projekta izpētes pamatvirzieniem – dialektoloģijai un reģionālistikai. Konferencē piedalījās 36 pētnieki no Latvijas, Lietuvas un […]

Aicinām apvidvārdu talkā

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un ar Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Latvijas Stāstnieku asociācijas un Ziedoņa muzeja atbalstu aicina piedalīties Apvidvārdu talkā, reģistrējot apvidvārdus vietnē apvidvardi.lu.lv. Apvidvārds ir kādā reģionā lietots vārds, kas atšķiras no latviešu literārās valodas un ko lieto noteiktā apvidū. Tā, piemēram, kartupeli […]

Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas diena iekļauta UNESCO kalendārā

Ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta gādību un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas atbalstu valodnieka JĀŅA ENDZELĪNA (1873–1961) 150. dzimšanas diena, kas pienāks 2023. gada 22. februārī, ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā. Lai to godam sagaidītu, LU Latviešu valodas institūts to godinās visu turpmāko gadu – Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienā tiks uzsākta apvidvārdu talku, […]