Jāņa Endzelīna dzimšanas diena godam godināta

2023. gada 22.–23. februārī notika izcilā letonista, baltista, indoeiropeista un pedagoga Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienai veltīta starptautiska zinātniska konference „Endzelīns. Valoda. Laiks”, kurā ar priekšlasījumiem klātienē divās konferencēs dienās par dažādiem Jāņa Endzelīna dzīves posmiem un viņa darba nozīmi dialektoloģijā, rakstu valodā, baltu onomastikā, terminoloģijā un valodas kultūrā piedalījās vairāk nekā 40 pētnieku no […]

Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienas konference „Endzelīns. Valoda. Laiks” 

2023. gada 22. un 23.  februārī atzīmēsim izcilā letonista, baltista, indoeiropeista un pedagoga Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienu. Jānis Endzelīns atzīts par vienu no izcilākajiem zinātniekiem no Latvijas, tālab šī jubileja iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā.  Gaidot svētkus un cildinot dižo valodnieku, kopš pagājušā gada konferences notikusi Apvidvārdu talka, kurā ikviens tika aicināts iesūtīt vārdus, ko […]

Vieglā valoda Latvijas pedagoģijā

Latvijas Universitātes 81. zinātniskās konferences sesijā „Valoda un literatūra izglītības kontekstā” 2023. gada 3. februārī LU LVI zinātniskā asistente, doktorante VELGA POLINSKA un pētniece DITE LIEPA nolasīja referātu „Vieglā valoda mūsdienu pedagoģijas kontekstā”.  Ideja par valodas vienkāršošanu, lai saziņa būtu pieejamāka plašam cilvēku lokam, ir vairākus gadsimtus sena. Tiesa, par komunikatīvā tilta paplašināšanu, meklējot pieejamākas saziņas ceļus, parasti […]

Par latviešu valodu izglītībā – mūsu pētnieki 81. LU starptautiskajā zinātniskajā konferencē

Kā vēstī LU tīmekļvietne, LU konference ir kļuvusi par neatņemamu mūsu augstskolas zinātniskās dzīves sastāvdaļu, un tai ir gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. Tradicionāli konferences darbs tiek organizēts sekciju sēdēs 4 zinātņu nozaru blokos (Dabas zinātnes, Humanitārās zinātnes, Medicīnas un veselības zinātnes un Sociālās zinātnes) un starpdisciplināri. Šāgada 3. februārī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (LU PPMF) […]

Šī gada valodniecības saule Daugavpilī uzlēkusi

 Kad gada pirmais mēnesis tuvojas noslēgumam, ir pienācis laiks posties uz gada pirmo plašāko starptautisko konferenci – Daugavpils Universitātes (DU) Zinātniskajiem lasījumiem, kas šogad notika jau 33. reizi. Valodnieki jau ieraduši joko, ka valodniecības saulīte katru gadu uzaust Daugavpilī (tā ir pirmā plašākā gada konference), savukārt noriet Liepājā (tā ir pēdējā plašākā kopā sanākšana, kas novembra beigās […]

„Nīcas izloksnes vārdnīcas” turpinājums (šķirkļi ar p) – papildinājums Nīcas novada nemateriālās kultūras mantojumam

Kopš 21. gadsimta sākuma (2003. gada), kad  tika pieņemta UNESCO Konvencija par nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanu, tai ir pievienojušās vairāk nekā 180 valstis, to skaitā arī Latvija. Bagāts un vispusīgs ir latviešu tautas nemateriālās kultūras mantojums, kas ir nozīmīgs tautas identitātes un pašapziņas avots. Par to liecina pēdējā desmitgadē veidotais mūsu nacionālās nemateriālās kultūras mantojuma saraksts. No […]