Par tulkošanu vieglajā valodā

2022. gada 15. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa un Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība tulkošanas nozares speciālistus un studentus aicināja piedalīties ziemas lasījumos „Tulkotāja meklējumi un atradumi”. Ziemas lasījumu tradīcija aizsākta 2015. gadā, un šis bija jau astotais gads, kad decembra vidū Latvijas tulki, tulkotāji un valodnieki satikās, lai dalītos savā pieredzē, […]

Par vieglo valodu

Foto: Guna Rubule Valsts izglītības satura centrs regulāri rīko tiešsaistes seminārus, kas aptver plašu tematu loku un piedāvā pedagogiem un citiem interesentiem uzzināt daudzveidīgu un ikdienas darbā noderīgu informāciju. 16. decembrī LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente un LU doktorante VELGA POLINSKA vadīja 2022. gada pēdējo semināru „Nenovērsies un atbalsti – tolerance pret citādo skolā”. Seminārs bija veidots […]

Latviešu valodas institūta pētnieki piedalās ikgadējos „Dialektoloģijas lasījumos” 

2022. gada 8. novembrī notika ikgadējie Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas rīkotie „Dialektoloģijas lasījumi”, kas veltīti valodnieces filoloģijas doktores LU profesores Martas Rudzītes (04.11.1924.–19.07.1996.) piemiņai. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu šajos lasījumos pārstāvēja vadošā pētniece ANNA STAFECKA un pētniece LIENE MARKUS-NARVILA, kas dialektoloģiju pēta valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projektā „Latviešu valodas daudzveidība […]

Veronika Dundure saņem Ministru kabineta Atzinības rakstu

18. oktobrī valdība atbalstīja Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu LU Latviešu valodas institūta zinātniskajai asistentei, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas vadītājai, Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskolas latviešu un latgaliešu rakstu valodas skolotājai Veronikai Dundurei par nozīmīgu ieguldījumu latgaliešu rakstu valodas apmācībā, popularizēšanā un apguves attīstīšanā, kā arī latgaliešu kultūrvēstures zināšanu tālāknodošanā, stiprinot latgalisko identitāti […]

Turpinās darbs pie latviešu valodas morfoloģijas un sintakses izpētes

Latviešu dialektoloģijā un ģeolingvistikā ir noslēdzies daudzu gadu desmitu darbs – LU Latviešu valodas institūtā publicēts „Latviešu valodas dialektu atlanta pēdējais sējums Morfoloģija II. Sintakse” (autores: Ineta Kurzemniece, Liene Markus-Narvila, Anna Stafecka, Anna Vulāne). Karšu elektronisko versiju izstrādājušas, papildinājušas un precizējušas Anete Daina, Elizabete Laura Punka un Liene Markus-Narvila. Darba tehniskajā sagatavošanā piedalījušās Anete Daina […]

Kazimiera Būgas konference Viļņā

No 22. līdz 24. septembrim Viļņā sirsnīgā un pacilājošā gaisotnē norisinājās gadskārtēja starptautiskā Kazimiera Būgas (Kazimieras Būga) konference ar nosaukumu “Baltu valodniecība: salīdzināmās perspektīvas” (Baltų kalbotyra: lyginamosios perspektyvos). Konferenci rīkoja Viļņas Universitātes (VU) Filoloģijas fakultātes Baltu valodniecības katedra. To atklāja Filoloģijas fakultātes prodekāne Diāna Šileikaite-Kaīšaūri (Diana Šileikaitė-Kaishauri) un Baltijas valodu un kultūru institūta direktore Ērika […]