Izsludina konkursu „Viegli lasīt” 

LU Latviešu valodas institūts un Vieglās valodas aģentūra izsludina rakstnieku konkursu „Viegli lasīt”. Konkursa mērķi ir veicināt izpratni un uzlabot zināšanas par vieglo valodu, kā arī nodrošināt plašāku mērķgrupu iesaisti lasīšanas un vērtēšanas procesā. 

Vieglās valodas jēdziens Latvijā pastāv vairāk nekā 20 gadus, taču izpratne par to, sabiedrības izglītotība un resursu pieejamība vieglajā valodā aizvien ir nepietiekama. Vieglā valoda nenozīmē mehānisku vai mākslīgu valodas īsināšanu – arī vieglās valodas darbos jāievēro valodas skaidrība, labskanīgums, loģika un plūdums. Tāpēc ikvienam interesentam ir brīvi pieejama Vieglās valodas rokasgrāmata un videolekcijas, kas palīdz apgūt vieglās valodas principus. 

„Nereti, izdzirdot vārdu salikumu „vieglā valoda”, rodas priekšstats, ka tā ir gramatiski nepareiza, noplicināta un paredzēta tikai kādām specifiski norobežotām sabiedrības grupām. Taču tā nav taisnība. Ir svarīgi atrast veidus, kā mazināt šādus maldīgus priekšstatus, tāpēc es priecājos, ka ar sadarbības partneru atbalstu varam turpināt pagājušā gadā aizsākto konkursu, kas pilnīgi noteikti veic šādu funkciju,” norāda Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente Velga Polinska. 

Tāpat ir svarīgi meklēt iespējas, kā veicināt vieglās valodas attīstību un pieejamību. Rakstnieku konkurss „Viegli lasīt” iedibināts, lai aicinātu autorus radīt oriģināldarbus vieglajā latviešu valodā. Tas ir veids, kā neatkarīgi no vecuma un pieredzes rosināt rakstnieku radošumu, meklējot jaunus izpausmes veidus un vienlaikus paplašinot kultūras un literatūras pieejamību vieglās valodas lietotājiem. 

Rakstnieku konkurss „Viegli lasīt” notiek jau otro gadu. Pērn tika izdots Guntas Bites konkursa darbs „Glezna”, ko augstu vērtē lasītāji. Šogad gan konkursu, gan iesniegto darbu publicēšanu apņēmusies atbalstīt akciju sabiedrība „Valters un Rapa”. Tās valdes priekšsēdētājs Uģis Rapa teic: „Ilgus gadus vērojot lasītājus, starp daudzām krāsainām grāmatu muguriņām izmeklē sev tuvāko, zinām, ka veikala plauktos vēl nav bijusi grāmata, ko aizvērtām acīm varētu dalīt visiem – gan lieliem, gan maziem, gan augstās skolās mācītiem, gan valodas pasaulē vēl pirmos soļus spērušiem. Daiļliteratūra vieglajā valodā varētu būt viena no šādām grāmatām. Tā paplašinātu ceļu starp grāmatu un lasītāju un apvienotu daudzās sīkās grāmatu lasīšanā iestaigātās taciņas. Tā kā rūpes par šo ceļu ir „Valtera un Rapas” galvenais uzdevums jau no  dibināšanas pirmsākumiem, ar prieku atbalstām šo konkursu.” 

Lai piedalītos konkursā, rakstniekam jāiesniedz 1000–2000 vārdu iepriekš nepublicēts darbs. Darba žanrs nav ierobežots, taču tam noteikti jāatbilst vieglās valodas principiem. Uzrakstītais oriģināldarbs un dalībnieka kontaktinformācija jānosūta uz e-pasta adresi vvkonkurss@gmail.com. Konkursa darbus vērtēs gan Vieglās valodas aģentūras un Latviešu valodas institūta, gan mērķa grupu eksperti.  

Plašāk par konkursa nosacījumiem lasiet konkursa nolikumā, savukārt jautājumu gadījumā rakstiet uz konkursa e-pasta adresi vvkonkurss@gmail.com

Velga Polinska

Velga Polinska

LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos