Liene Markus-Narvila saņem Liepājas gada balvu zinātnē

Foto: liepaja.lv

18. maijā par izcilu un nozīmīgu pētniecisko darbību Liepājā jau 12. reizi tika pasniegta Liepājas valstspilsētas gada balva zinātnē. Starp laureātiem arī LU Latviešu valodas institūta pētniece LIENE MARKUS-NARVILA, kura valsts pētījumu programmas projektā „Latviešu valoda” kopā ar Liepājas Universitātes vadošo pētnieci Ievu Ozolu sagatavoja un 2022. gadā publicēja monogrāfiju „Valoda. Laiks. Lejaskurzeme”.

Grāmatā aplūkota Lejaskurzemes izlokšņu fonētikas, leksikas, vārddarināšanas un gramatikas (morfoloģijas, morfosintakses, sintaktiskās sinonīmijas) iezīmes un to pārmaiņas, tāpēc to var saukt ne tikai par Lejaskurzemes valodas gramatiku, bet par šā reģiona izlokšņu enciklopēdiju.

Pētījums daļēji balstās abu pētnieču  veiktajos līdzšinējos pētījumos, referātos un publikācijās: iepriekš izteiktie secinājumi pārskatīti, tie apstiprināti vai koriģēti pēc jauniem vākumiem, analizēti iepriekš neapgūti materiāli. Līdz šim Lejaskurzemes izlokšņu pētniecībā vairāk uzmanības ticis pievērsts izlokšņu leksikai, tipiskajām īpatnībām fonētikā un morfoloģijā, mazāk veicot vispatverošus un sistemātiskus pētījumus. Pirmo reizi vienkopus aprakstītas Lejaskurzemes izlokšņu sintakses parādības, ciktāl to ļāvis pieejamais tekstu apjoms. Tāpat grāmatā „Valoda. Laiks. Lejaskurzeme” iezīmēti aspekti, kas rosina jauniem pētījumiem, kā arī atklāj tos pētījumu aspektus, kam nepieciešams vairāk izlokšņu materiāla.

Monogrāfijā izmantotie pētījumi tapuši ar vairāku valsts pētījumu programmu atbalstu. Kopš 2005. gada LiepU, kā arī LU LaVI reģionālistikas pētnieku darbs un tā rezultātu publiskošana finansēta humanitāro zinātņu valsts pētījumu programmās „Letonika”, „Nacionālā identitāte”, kā arī programmas „Latviešu valoda” apakšprojektā „Reģionālistika” (2008–2021).

Vairāk par balvu lasiet Liepājas novada pašvaldības mājaslapā.

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos