Apvienotajās Nācijās prezentē Vietvārdu talkas rīku

2023. gada 3. maijā Apvienoto Nāciju galvenajā mītnē Ņujorkā tika prezentēts LU Latviešu valodas institūtā izstrādātais vietvārdu reģistrēšanas pūļpakalpes rīks https://vietvardi.lu.lv, kas sagatavots valsts pētījumu programmas projektā “Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003) un ko starp simtiem vietvārdu notikumu kā īpašu izraudzījās Apvienoto Nāciju Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas vadītāji. Vietvārdu talkas rīku Ņujorkā prezentēja Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Toponīmikas laboratorijas vadītāja Vita Strautniece.

Vietvārdu talka tika aizsākta 2017. gadā un godināta tā paša gada oktobrī. Rīka pirmo versiju izstrādāja LU Latviešu valodas institūta pētnieki Sandas Rapas vadībā un LU Matemātikas un informātikas institūta pētnieks Ilmārs Poikāns. Talkai bija labi rezultāti – tika savākts vairāk nekā 4000 vietvārdu un ar tiem saistītā kultūrvēsturiskā informācija. Jauno pūļpakalpes vietni izstrādāja LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Sanda Rapa ar institūta vietvārdu speciālistu Antas Trumpas un Renātes Siliņas-Piņķes atbalstu un vadošais programmētājs Mārcis Ozols (lapas dizainu veidojis mākslinieks Aleksejs Muraško). Tagad vietvārdu datubāzē var pievienot arī attēlus un ierakstīt to izrunu (kas nebija iespējams iepriekš). Arī ievadīt vietvārdu kartē kļuvis vieglāk, turklāt vietvārdus var aplūkot arī kartē. Vietvārdu paralēlformas tiek automātiski iekļautas kopējā sarakstā, tādējādi padarot redzamu ikvienu ievadīto formu. Aicinām talciniekus turpināt darbu vietvārdu reģistrēšanā!

Marita Silkāne

Marita Silkāne

LU Latviešu valodas institūta izpilddirektore

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos