Kazimiera Būgas konference Viļņā

No 22. līdz 24. septembrim Viļņā sirsnīgā un pacilājošā gaisotnē norisinājās gadskārtēja starptautiskā Kazimiera Būgas (Kazimieras Būga) konference ar nosaukumu “Baltu valodniecība: salīdzināmās perspektīvas” (Baltų kalbotyra: lyginamosios perspektyvos). Konferenci rīkoja Viļņas Universitātes (VU) Filoloģijas fakultātes Baltu valodniecības katedra. To atklāja Filoloģijas fakultātes prodekāne Diāna Šileikaite-Kaīšaūri (Diana Šileikaitė-Kaishauri) un Baltijas valodu un kultūru institūta direktore Ērika […]

Mūsu pētniece par iekļaujošu valodu

2022. gada 8.–9. septembrī tiešsaistes platformā Zoom notika Londonas Karalienes Marijas universitātes (Queen Mary University of London, Londona, Lielbritānija) organizētā starptautiskā zinātniskā konference „Attieksme pret dzimumiekļaujošu valodu. Daudznacionāla perspektīva” (Attitudes towards gender-inclusive language. A multinational perspective), kurā ar referātiem uzstājās valodnieki no 18 valstīm. Konferences pirmajā dienā bija iespēja skatīties prezentācijas par dzimumu iekļaujošu valodu Vācijā, […]

Lingvistu tikšanās Viļņā

Viļņas Universitātē (turpmāk – VU) no 2022. gada 8. līdz 10. septembrim notika 6.  konference „Slāvijas pierobeža un perifērija  20.–21. gs. sadurā. Valoda – sabiedrība – kultūra – identitāte” (Slavijos paribiai XX–XXI amžių sandūroje. Kalba–visuomenė–kultūra–tapatybė) un kultūrlingvistikas darbseminārs. Latviju ar valsts pētījumu programmas projekta Nr. VPP-LETONIKA-2022/1-0001 atbalstu konferencē pārstāvēja LU Latviešu valodas institūta pētniece DITE […]

Pirmā vietvārdu diena Latgalē

2022. gada 9. septembrī Preiļu novada Galēnos notiks jau ceturtā Vietvārdu diena, ko rīko Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts sadarbībā ar Galēnu pagasta pārvaldi un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru. Šī Vietvārdu diena būs īpaši nozīmīga, jo pirmo reizi tā notiks Latgalē, kur vietvārdi glabā dziļas valodas, kultūras un vēstures liecības, tāpēc ir īpaši kopjami un […]

Kristofa Fīrekera dziedāšanas svētki

Neretā dzimušais garīgās dzejas un citu reliģisko tekstu tulkotājs un dzejnieks, leksikogrāfs, valodnieks Kristofs Fīrekers (1612–1685) sava mūža laikā nepiedzīvoja neviena sava darba izdošanu, tomēr viņa nozīme latviešu kultūras un zinātnes attīstībā nav noliedzama.  20. augustā Neretā notikušajos Kristofa Fīrekera dziedāšanas svētkos Fīrekers tika godināts, nopietniem zinātniskiem priekšlasījumiem mijoties ar garīgo dziesmu dziedāšanu.  Pasākumā ar […]

Aicinām iesūtīt atmiņas un stāstus par Jāni Endzelīnu

Gaidot Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienu 2023. gada 22. februārī, centīsimies valodnieku iepazīt dziļāk un plašāk – ne tikai no viņa lielajiem darbiem, bet arī no stāstiem, kas mums parādītu citādu, personiskāku Endzelīnu. Valodnieka personība bijusi spilgta un nav atstājusi vienaldzīgu nevienu, radot gandrīz leģendārus stāstus un atmiņas. Aicinām ikvienu, kurš saticis lielo valodnieku vai dzirdējis […]