Publicēšanai iesniegts „Latviešu valodas dialektu atlanta: Morfoloģija“ 1. sējums

Duji ‘divi’, medutīc ‘medutiņš’, mumsus ‘mums’, nakte ‘nakts’, ostoiņi ‘astoņi’, šķā, štā ‘šī’… Tās ir tikai dažas formas, kuru izplatību drīz varēs iepazīt ikviens. Jau pavisam drīz apgādā “Zinātne” ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu tiks publicēts “Latviešu valodas dialektu atlanta: Morfoloģija” 1. sējums, ko izstrādājuši institūta dialektoloģijas pētnieki. Atlanta karšu un komentāru autores: Ineta Kurzemniece, Liene Markus-Narvila un Anna Stafecka. Tajā līdzās ieskatam latviešu valodas izlokšņu morfoloģijas pētīšanas vēsturē dotas 102 ģeolingvistiskās kartes un to komentāri, kurās aplūkoti dažādi vārddarināšanas paņēmieni, kā arī lietvārdu, īpašības vārdu, skaitļa vārdu, vietniekvārdu locīšana un saikļu, prievārdu un priedēkļu lietošana latviešu valodas izloksnēs.

Citas ziņas

Kazimiera Būgas konference Viļņā

No 22. līdz 24. septembrim Viļņā sirsnīgā un pacilājošā gaisotnē norisinājās gadskārtēja starptautiskā Kazimiera Būgas (Kazimieras Būga) konference ar nosaukumu “Baltu valodniecība: salīdzināmās perspektīvas” (Baltų

Lasīt vairāk »

Mūsu pētniece par iekļaujošu valodu

2022. gada 8.–9. septembrī tiešsaistes platformā Zoom notika Londonas Karalienes Marijas universitātes (Queen Mary University of London, Londona, Lielbritānija) organizētā starptautiskā zinātniskā konference „Attieksme pret dzimumiekļaujošu

Lasīt vairāk »

Reģionālie vārdi

Mēs sociālajos tīklos