Publicēšanai iesniegts „Latviešu valodas dialektu atlanta: Morfoloģija“ 1. sējums

Duji ‘divi’, medutīc ‘medutiņš’, mumsus ‘mums’, nakte ‘nakts’, ostoiņi ‘astoņi’, šķā, štā ‘šī’… Tās ir tikai dažas formas, kuru izplatību drīz varēs iepazīt ikviens. Jau pavisam drīz apgādā “Zinātne” ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu tiks publicēts “Latviešu valodas dialektu atlanta: Morfoloģija” 1. sējums, ko izstrādājuši institūta dialektoloģijas pētnieki. Atlanta karšu un komentāru autores: Ineta Kurzemniece, Liene Markus-Narvila un Anna Stafecka. Tajā līdzās ieskatam latviešu valodas izlokšņu morfoloģijas pētīšanas vēsturē dotas 102 ģeolingvistiskās kartes un to komentāri, kurās aplūkoti dažādi vārddarināšanas paņēmieni, kā arī lietvārdu, īpašības vārdu, skaitļa vārdu, vietniekvārdu locīšana un saikļu, prievārdu un priedēkļu lietošana latviešu valodas izloksnēs.

Citas ziņas

Latvijas izloksnes 102 kartēs

16. novembrī apgādā „Zinātne” nāca klajā LU Latviešu valodas institūta sagatavotais „Latviešu valodas dialektu atlanta” morfoloģijas daļas 1. sējums, kurā līdzās ieskatam latviešu valodas izlokšņu morfoloģijas

Lasīt vairāk »

Reģionālie vārdi

Mēs sociālajos tīklos

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter