Publicēšanai iesniegts „Latviešu valodas dialektu atlanta: Morfoloģija“ 1. sējums

Duji ‘divi’, medutīc ‘medutiņš’, mumsus ‘mums’, nakte ‘nakts’, ostoiņi ‘astoņi’, šķā, štā ‘šī’… Tās ir tikai dažas formas, kuru izplatību drīz varēs iepazīt ikviens. Jau pavisam drīz apgādā “Zinātne” ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu tiks publicēts “Latviešu valodas dialektu atlanta: Morfoloģija” 1. sējums, ko izstrādājuši institūta dialektoloģijas pētnieki. Atlanta karšu un komentāru autores: Ineta Kurzemniece, Liene Markus-Narvila un Anna Stafecka. Tajā līdzās ieskatam latviešu valodas izlokšņu morfoloģijas pētīšanas vēsturē dotas 102 ģeolingvistiskās kartes un to komentāri, kurās aplūkoti dažādi vārddarināšanas paņēmieni, kā arī lietvārdu, īpašības vārdu, skaitļa vārdu, vietniekvārdu locīšana un saikļu, prievārdu un priedēkļu lietošana latviešu valodas izloksnēs.

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos