Iznācis „Onomastikas pētījumu” otrais sējums

Ar prieku un lepnumu ziņojam, ka ar Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” atbalstu ir iznācis zinātnisko rakstu krājums “Onomastikas pētījumi II / Onomastic Investigations II”, kurā apkopoti Latvijas, Lietuvas, Amerikas, Baltkrievijas, Jaunzēlandes, Krievijas, Polijas, Spānijas, Ungārijas un Vācijas pētījumi par īpašvārdiem. Vairāk nekā 20 rakstos stāstīts par to, kā un kāpēc Latvijā maina personvārdus, kā […]