Izdota institūta sociolingvistu kolektīvā monogrāfija

Novembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā Latviešu valodas institūta vadošās pētnieces INAS DRUVIETES redakcijā nāca klajā kolektīvā monogrāfija „Latviešu lingvistiskā attieksme: vērtības, pārliecība, prakse”. Tā izstrādāta kā vienots pētījums, gan pievēršoties lingvistiskās attieksmes teorijai un tās praktiskajai izpausmei 21. gadsimta trešā gadu desmita sākumā, gan apcerot valodas kā identitātes koncepta attīstību Latvijā dažādu kultūru saskares un […]