Trešā Prana Skardžus konference Lietuvā

Trešā Prana Skardžus konference Lietuvā 26.–28. maijā divi LU Latviešu valodas institūta baltisti – LAIMUTE BALODE un EDMUNDS TRUMPA –  piedalījās Viļņas Universitātes rīkotajā Trešajā Prana Skardžus konferencē “Vārddarināšanas, leksikoloģijas, etimoloģijas un morfoloģijas krustcelēs” (Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės). Konferencē, kas notika ļoti gleznainā vietā Panevēžas tuvumā – Bistrampoles muižā –, referātus nolasīja […]