Arī vasarā darbi nenorimst

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētniece DITE LIEPA un zinātniskā asistente VELGA POLINSKA 1. jūnijā viesojās Liepājas Universitātē, lai Rakstniecības programmas studentus iepazīstinātu ar vieglo valodu. 

LU Latviešu valodas institūts sadarbībā ar Vieglās valodas aģentūru arī šogad organizē konkursu „Viegli lasīt”. Tādējādi paredzēts veicināt jaunrades attīstību un nodrošināt plašāku literatūras pieejamību vieglajā valodā. Tomēr, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un sabiedrības vājo informētību gan par vieglo valodu, gan par tās nepieciešamību un nozīmi, meklējām veidus, kā paplašināt interesi par šo konkursu. 

Par vieglo valodu jau vairākkārt esam stāstījušas Liepājas Universitātes rīkotajās konferencēs. Vienā no tām piesaistījām arī Rakstniecības programmas direktores Zandas Gūtmanes uzmanību, un izveidojās abpusēji vērtīga sadarbība. Tā 1. jūnija dienu iesākām ar informatīvu lekciju, iepazīstinot Liepājas Universitātes Rakstniecības programmas 1. kursa studentus ar vieglās valodas pamatprincipiem un demonstrējot publicētās grāmatas vieglajā valodā. Savukārt pēcpusdienā studenti paši izmēģināja, kā tas ir – rakstīt vieglajā valodā. 

Studenti izrādīja dziļu interesi par šo tēmu, turklāt spēja īsā laikā radīt kvalitatīvas sižetiskās skices, praktiski izmantojot tikko iegūtās zināšanas, – prezentācijas un diskusijas daļā iepazināmies ar atmiņām par dziesmu svētkiem, teiku par dzīvības rašanos, stāstu par miera balodi, kā arī ainām no skolas dzīves. Īpaši priecē Rakstniecības programmas studentu izpratne par valodas jautājumiem, spēja kritiski domāt un efektīvi risināt lingvistiskās problēmas vieglās valodas kontekstā, kā arī atvērtība pret vieglās valodas konceptu, kas līdz šim vairumam studentu bija svešs. 

Šajā nedēļā atzīmējams vēl viens īpašs notikums – noslēdzies pirmais studiju kurss „Vieglā valoda”, kas Latvijas Universitātes vēsturē piedāvāts pirmo reizi. Tā soli pa solim strādājam, lai veicinātu sabiedrības izpratni un paplašinātu mērķa grupu informētību par vieglo valodu, kā arī stiprinātu Latvijas Universitātes lomu vieglās valodas pētniecības un jaunrades attīstībā. 

Atgādinām, ka konkursā „Viegli lasīt” var piedalīties jebkurš interesents no 18 gadu vecuma. Īsstāstus gaidām līdz pat 1. jūlijam – tiem jābūt 1000–2000 vārdu oriģināldarbiem, kas nav iepriekš publicēti. Darbi jāsūta uz e-pastu vvkonkurss@gmail.com. Plašāk par konkursu lasiet nolikumā

Liepājas Universitātes Rakstniecības programmas studenti raksta stāstus vieglajā valodā

Velga Polinska

Velga Polinska

LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos