Atjaunota, papildināta un uzlabota „Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca”

„Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca” (LVVV) 2022. gada sākumā ir kļuvusi par 269 šķirkļiem bagātāka un interesantāka. Lielāko papildinājumu ir piedzīvojis burts a, bet nelieli jauninājumi ir atrodami arī citās alfabēta vietās, jo daži no šķirkļiem ir papildināti ar jaunu informāciju, kas lielākoties saistīta ar jauniem avotiem „Seno tekstu korpusā” (SENIE). Lai lasītāji varētu droši zināt, kuri šķirkļi tie ir, veikts arī būtisks tehnisks uzlabojums – katra šķirkļa beigās tagad ir redzams tā publicēšanas gads un mēnesis.

Ja lasīšanai laika ir daudz, var ieskatīties milzu šķirklī asens, asin(i)s. Tur var uzzināt gan to, ka senākā forma ir bijusi nevis asins, bet asens, gan to, ka tā pirmo reizi fiksēta jau 1585. gadā. Tāpat var noskaidrot, ko pirms vairāk nekā 300–400 gadiem nozīmēja asinu rijējs, asins vaina, asina laidējs, asinis sist, asinu vīrs, glūnēt uz asini, negants asinis u. c.

Tomēr, ielūkojoties arī mazāka apjoma šķirkļos, var atklāt citu pasauli. Izrādās, ka apraudāt var ne tikai sērojot, bet arī nožēlojot grēkus, ka cilvēki ne tikai apraudāja un apraudājās, bet arī apasarājās. Tie, kas grēkus nenožēloja, turpināja apgrēcināt citus un apgrēcināties paši. Gadījās, ka šādi ļaudis tikai apmēdoti un apsmādēti. Ja kādam tomēr bija pārāk bieza āda, tad tam deva uz ādas, bet vecais Ādams bija uz palikšanu.

Tomēr ne viss bija tik drūmi. Notika arī gluži ikdienišķas lietas – tikai aizzīmētas grāmatas, bija iespējams apģīmēt, apkronēt un, ja sajūsma bija pavisam liela, apkratīt kādu ar prieku. Varēja arī apsakampties kaklā, bet saaukstējoties varēja apkrecēt rīkle. Ierasts bija darboties ar āņķiniem un adīklām, bet gadījās arī pa kādam ne tik pierastam notikumam, piemēram, palaimējās pie debesīm ieraudzīt astītes zvaigzni.

Tradicionāli LVVV aptver arī īpašvārdus, un jaunumi ir arī šajā jomā. Šajā reizē klāt nākuši tikai Bībeles personvārdi un vietvārdi: Ābels ir personvārds, bet Ābela – vietvārds, personvārdi ir arī Abi un Āda, Adars ir personvārds, bet adars – mēneša nosaukums jūdaismā. Šķirkļos arī iekļuvuši Adonicedeks, Jeruzalemes kēniņš un Agags, amalekiteŗu ķēniņš, bet, cik grūti tā laika tekstu tulkotājiem gājis, rāda personvārds Absaloms, ka pierakstīts sešos dažādos veidos kā Absolons, Abzalans, Abzaloms, Abzalons, Abzoloms un Abzolons.

Viss šis un vēl daudz kas cits ir atrodams vietnē https://tezaurs.lv/lvvv/.

Jauno (un veco) šķirkļu autori ir LU Latviešu valodas institūta vadošie pētnieki ANTA TRUMPA, RENĀTE SILIŅA-PIŅĶE un PĒTERIS VANAGS, pētniece ANNA FRĪDENBERGA un LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas pētniece EVERITA ANDRONOVA. Par tehnisko nodrošinājumu lielu paldies sakām LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas pētniekam ILMĀRAM POIKĀNAM.

Šī versija laista klajā, pateicoties valsts pētījumu programmas „Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002) finansiālajam atbalstam. Darbs pie vārdnīcas turpinās valsts pētījumu programmā „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003).

Renāte Siliņa-Piņķe

Renāte Siliņa-Piņķe

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Anta Trumpa

Anta Trumpa

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos