Institūta pētnieces publicē rakstu rokasgrāmatā par digitālajām un publiskajām humanitārajām zinātnēm

Starptautiskā izdevniecība Palgrave Macmillan Cham redaktoru Enas Švonas (Anne Schwan) un Taras Tomsones (Tara Thomson) vadībā ir izdevusi rokasgrāmatu The Palgrave Handbook of Digital and Public Humanities par digitālajām un publiskajām humanitārajām zinātnēm dažādās pasaules vietās. Grāmatu veido 26 nodaļas, kas sagrupētas 6 daļās un ataino starpdisciplināru skatījumu par tādiem tematiem kā informācijas pieejamība un […]

Konference „Lingvistiskā daudzveidība, terminoloģija un statistika” Ventspils Augstskolā

Ģeogrāfiski un tematiski plaša starptautiskā konference „Lingvistiskā daudzveidība, terminoloģija un statistika” („Linguistic Diversity, Terminology and Statistics”) notika  Ventspils Augstskolā 3.–4. novembrī 2022, kas attālināti pulcināja zinātniekus no Itālijas, Maltas, Rumānijas, Čehijas, Beļģijas, Polijas, Lielbritānijas, Somijas, Spānijas, Lietuvas un Latvijas. Starp uzaicinātajiem plenārsēdes referentiem bija arī mūsu institūta vadošā pētniece Laimute Balode, kas stāstīja par etnonīmiem – […]

Mūsu pētniece par iekļaujošu valodu

2022. gada 8.–9. septembrī tiešsaistes platformā Zoom notika Londonas Karalienes Marijas universitātes (Queen Mary University of London, Londona, Lielbritānija) organizētā starptautiskā zinātniskā konference „Attieksme pret dzimumiekļaujošu valodu. Daudznacionāla perspektīva” (Attitudes towards gender-inclusive language. A multinational perspective), kurā ar referātiem uzstājās valodnieki no 18 valstīm. Konferences pirmajā dienā bija iespēja skatīties prezentācijas par dzimumu iekļaujošu valodu Vācijā, […]

Zinātniskā asistente Sintija Ķauķīte aicina piedalīties aptaujā par emodži lietojumu saziņā

Mūsu kolēģe Sintija Ķauķīte aicina piedalīties aptaujā par emodži lietojumu saziņā. Šī aptauja ir daļa no viņas promocijas darba “Interpunkcijas un grafisko zīmju loma tekstveidē”. Aptauja ir anonīma, un iegūtie dati ir konfidenciāli un tiks izmantoti tikai zinātniskiem mērķiem.  Saite uz aptauju: https://www.visidati.lv/aptauja/1880324885/ 

Trešā Prana Skardžus konference Lietuvā

Trešā Prana Skardžus konference Lietuvā 26.–28. maijā divi LU Latviešu valodas institūta baltisti – LAIMUTE BALODE un EDMUNDS TRUMPA –  piedalījās Viļņas Universitātes rīkotajā Trešajā Prana Skardžus konferencē “Vārddarināšanas, leksikoloģijas, etimoloģijas un morfoloģijas krustcelēs” (Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės). Konferencē, kas notika ļoti gleznainā vietā Panevēžas tuvumā – Bistrampoles muižā –, referātus nolasīja […]

Institūta pētnieces vadībā Somijā izdod grāmatu par baltiem

Februāra nogalē mūsu kolēģes, Helsinku Universitātes viesprofesores LAIMUTES BALODES vadībā un uzraudzībā Somijā tika publicēta lietuviešu valodnieka Aļģirda Sabaļauska (Algirdas Sabaliauskas) grāmata Me baltit (liet. Mes baltai, latv. Mēs – balti publicēts 2014. g.). Tulkojums tapis Helsinku Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Valodu departamenta Baltistikas nodaļā, baltu valodu tulkošanas seminārā.  Baltistikas studenti Petri Jalovāra (Petri Jalovaara), Sini […]