Seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā” (14.01.2022.)

Janvāris latviešu valodas seno tekstu pētniekiem tradicionāli ir rosīgs laiks. Jau divpadsmit gadus šī mēneša otrajā piektdienā klātienē LU Humanitāro zinātņu fakultātē vai attālināti (Zoom platformā) pulcējas pētnieki gan no Latvijas, gan no ārzemēm, lai zinātniskā seminārā apspriestu savus jaunākos pētījumus, iepazītos ar kolēģu pieredzi un dalītos ar atklājumu prieku. Kā ierasts, plaši pārstāvēts ir arī LU […]

Publicēta latviešu valodas seno tekstu pētniecības bibliogrāfija

Šis gads ir iesācies ar priecīgu ziņu  latviešu valodas seno tekstu pētniekiem – LU e-resursu repozitorijā ir publicēta un visiem brīvi pieejama elektroniska „Latviešu valodas seno (16.–18. gs.) tekstu valodniecisko pētījumu bibliogrāfija (līdz 2019. gadam)”. To sastādījušas LU Latviešu valodas institūta vadošās pētnieces RENĀTE SILIŅA-PIŅĶE un ANTA TRUMPA un LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas pētniece EVERITA ANDRONOVA. Par dizainu […]

Nākusi klajā jaunā „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” versija

Šodien, 17. decembrī, publicēta LU Latviešu valodas institūta pētnieku izstrādātā, papildinātā un LU Matemātikas un informātikas institūta elektroniski sagatavotā „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” versija. Tajā ne tikai precizēti un rediģēti esošie šķirkļi, bet arī iekļauti jauni mūsdienu valodā lietoti vārdi (piemēram, spilgtnis, kovids, balstvakcīna, čija, kvadrātkods u. c.). Vairāki vārdi precizēti atbilstoši jaunākajiem valodnieku pieņēmumiem […]

Izdota institūta sociolingvistu kolektīvā monogrāfija

Novembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā Latviešu valodas institūta vadošās pētnieces INAS DRUVIETES redakcijā nāca klajā kolektīvā monogrāfija „Latviešu lingvistiskā attieksme: vērtības, pārliecība, prakse”. Tā izstrādāta kā vienots pētījums, gan pievēršoties lingvistiskās attieksmes teorijai un tās praktiskajai izpausmei 21. gadsimta trešā gadu desmita sākumā, gan apcerot valodas kā identitātes koncepta attīstību Latvijā dažādu kultūru saskares un […]

Nīcas izloksnes vārdnīcai – trešais sējums

LU Latviešu valodas institūta pētniece BRIGITA BUŠMANE Valsts pētījumu programmā „Latviešu valoda” izstrādājusi un izdevusi jau trešo elektroniskās „Nīcas izloksnes vārdnīcas” sējumu. Šoreiz publicēti šķirkļi no burta L līdz burtam O. Vārdnīcas pirmais sējums (A–I), kas tika sagatavots ar valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” un valsts pētījumu programmas „Letonika […]

Institūta pētnieki ikgadējā Liepājas valodnieku konferencē

Liepājas Universitātes rīkotā ikgadējā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti” allaž ir LU Latviešu valodas institūta pētnieku visvairāk apmeklētā konference. Iespējams, tāpēc, ka to var uzskatīt par skaistu nobeigumu kārtējam zinātniskajam gadam. Un noteikti arī tāpēc, ka tās vienmēr ir labi organizētas un tur zinātnieki jūtas gaidīti un loloti. Arī šogad, 2021. gada 25.–26. novembrī, […]