Aicinām apvidvārdu talkā

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un ar Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Latvijas Stāstnieku asociācijas un Ziedoņa muzeja atbalstu aicina piedalīties Apvidvārdu talkā, reģistrējot apvidvārdus vietnē apvidvardi.lu.lv. Apvidvārds ir kādā reģionā lietots vārds, kas atšķiras no latviešu literārās valodas un ko lieto noteiktā apvidū. Tā, piemēram, kartupeli […]

Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas diena iekļauta UNESCO kalendārā

Ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta gādību un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas atbalstu valodnieka JĀŅA ENDZELĪNA (1873–1961) 150. dzimšanas diena, kas pienāks 2023. gada 22. februārī, ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā. Lai to godam sagaidītu, LU Latviešu valodas institūts to godinās visu turpmāko gadu – Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienā tiks uzsākta apvidvārdu talku, […]

Institūta pētnieki Daugavpils Universitātes XXXII Zinātniskajos lasījumos

Katru gadu janvāra pēdējā ceturtdienā un piektdienā notiek Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes (DU HF) starptautiskā zinātniskā konference „Zinātniskie lasījumi”. Šis gads nebija izņēmums. 2022. gada 27.–28. janvārī, tiešsaistes platformā Zoom, norisinājās jau „XXXII Zinātniskie lasījumi”. Konferencē ar valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” un Latvijas Universitātes prioritārās pētniecības projekta atbalstu piedalījās […]

Atjaunota, papildināta un uzlabota „Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca”

„Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca” (LVVV) 2022. gada sākumā ir kļuvusi par 269 šķirkļiem bagātāka un interesantāka. Lielāko papildinājumu ir piedzīvojis burts a, bet nelieli jauninājumi ir atrodami arī citās alfabēta vietās, jo daži no šķirkļiem ir papildināti ar jaunu informāciju, kas lielākoties saistīta ar jauniem avotiem „Seno tekstu korpusā” (SENIE). Lai lasītāji varētu droši zināt, […]

Solvita Berra publicē pētījumu par lingvistiskās ainavas tekstiem mācību grāmatās

Lingvistiskās ainavas izpētes teorijas, metodoloģijas un praktisko pētījumu attīstība pasaulē rāda, ka izglītības virziens saistībā ar publisko tekstu analīzi un izmantojumu pedagoģiskiem mērķiem ir viens no dominējošiem virzieniem šajā disciplīnā.   Par to liecina divi ievērojami fakti pēdējos trīs gados. Pirmkārt, ir izdoti divi elektroniskie valodu mācību līdzekļi ar lingvistiskās ainavas tekstiem kā galvenajiem lingvistiskajiem iedevumiem mācību procesā: SOLVITAS BERRAS (Solvita […]

Seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā” (14.01.2022.)

Janvāris latviešu valodas seno tekstu pētniekiem tradicionāli ir rosīgs laiks. Jau divpadsmit gadus šī mēneša otrajā piektdienā klātienē LU Humanitāro zinātņu fakultātē vai attālināti (Zoom platformā) pulcējas pētnieki gan no Latvijas, gan no ārzemēm, lai zinātniskā seminārā apspriestu savus jaunākos pētījumus, iepazītos ar kolēģu pieredzi un dalītos ar atklājumu prieku. Kā ierasts, plaši pārstāvēts ir arī LU […]