Kā mācīt valodu, un kas ir vieglā valoda?
LU LaVI pētnieki konferencē Liepājā

2021. gada 14. maijā LU Latviešu valodas institūta pētnieces ANNA VULĀNE, DITE LIEPA un SOLVITA BERRA piedalīsies Liepājas Universitātes organizētajā tiešsaistes 18. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Valodas apguve: problēmas un perspektīva”. Šajās konferencēs allaž tiek aplūkoti ar valodas mācīšanu saistīti temati, un arī šogad priekšlasījumi veltīti gan valodu mācību satura veidošanai, gan valodas apguvei no bērnības […]

Pētījums par Lietuvas terminoloģijas simtgadi

Lietuvas Zinātnieku savienības laikrakstā Mokslo Lietuva („Zinātnes Lietuva”) publicēts pirmās Lietuvas Terminoloģijas komisijas (TK) simtgadei veltīts REGĪNAS KVAŠĪTES raksts Apie pirmąsias terminologijos komisijas Lietuvoje ir Latvijoje („Par pirmajām terminoloģijas komisijām Lietuvā un Latvijā”). Lietuvā TK pie Izglītības ministrijas tika nodibināta 1921. gada 14. martā, bet uz pirmo sēdi sapulcējās 21. aprīlī. Pirmās TK protokoli glabājas […]

Tautas vietvārdu datubāzi atzinīgi novērtē Apvienotajās Nācijās

3. maijā LU Latviešu valodas institūts piedalījās Apvienoto Nāciju Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (United Nations Group of Experts on Geographical Names,UNGEGN) regulārās tikšanās pirmajā sanāksmē, kurā pēc grupas vadītāja Pjēra Žaijāra (Pierre Jaillard) lūguma pastāstīja vairāk par Tautas vietvārdu datubāzi – kā tā darbojas, un kā tiek apstrādāti iesūtītie dati. UNGEGN sesijas tiek regulāri rīkotas […]

Institūta jaunā zinātniece starptautiskā konferencē ASV

2021. gada 23. aprīlī tiešsaistes platformā Zoom notika Tempļa Universitātes (Temple University), Pensilvānija, ASV, 7. ikgadējā valodas, valodniecības un dzīves virtuālā konference (7th Annual Language, Linguistics and Life Virtual Conference), kurā uzstājās 44 pētnieki no 11 pasaules valstīm – ASV, Alžīrijas, Ēģiptes, Filipīnām, Kanādas, Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas, Spānijas un Ungārijas. Konferences dalībniekiem bija iespēja piedalīties pirmskonferences seminārā par runas analīzes programmu Praat, kā arī ziņot par saviem […]

Videostāsts par institūta veidotajiem valodas resursiem

Ar Valsts pētījumu programmas „Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” atbalstu Youtube vietnē publicēti latviešu digitālo resursu demonstrāciju videostāsti. Starp tiem ir arī LU Latviešu valodas institūta direktores SANDAS RAPAS veidotais ieskats par trim institūta pētnieku patlaban izstrādātajiem un publicētajiem latviešu valodas elektroniskajiem resursiem, kas ar LU Matemātikas un informātikas institūta gādību brīvi pieejami […]

Par digitālajiem valodas resursiem digitālajā nedēļā

24. martā ar Valsts pētījumu programmas „Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” atbalstu LU Latviešu valodas institūta direktore vadošā pētniece SANDA RAPA Latvijas novadiem tiešsaistē rādīja un stāstīja par institūta pētnieku izstrādātajiem un publicētajiem latviešu valodas resursiem, kas ar LU Matemātikas un informātikas institūta gādību brīvi pieejami internetā: par pirmo svarīgāko valodas vārdnīcu – […]