Par digitālajiem valodas resursiem digitālajā nedēļā

24. martā ar Valsts pētījumu programmas „Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” atbalstu LU Latviešu valodas institūta direktore vadošā pētniece SANDA RAPA Latvijas novadiem tiešsaistē rādīja un stāstīja par institūta pētnieku izstrādātajiem un publicētajiem latviešu valodas resursiem, kas ar LU Matemātikas un informātikas institūta gādību brīvi pieejami internetā: par pirmo svarīgāko valodas vārdnīcu – […]

Latvijas vietvārdi Apvienotajās Nācijās

Apvienoto Nāciju Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) mājaslapā publicēts arī mūsu ziņojums par darbu pie “Latvijas vietvārdu vārdnīcas”, par LU Latviešu valodas institūta organizēto Vietvārdu dienu Gaiķos, par īpašvārdiem “Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”, par mūsu vietvārdu kartotēkām un citiem darbiem vietvārdu laukā. Apvienoto Nāciju Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupa (United Nations Group of Experts on Geographical […]