Seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā” (14.01.2022.)

Janvāris latviešu valodas seno tekstu pētniekiem tradicionāli ir rosīgs laiks. Jau divpadsmit gadus šī mēneša otrajā piektdienā klātienē LU Humanitāro zinātņu fakultātē vai attālināti (Zoom platformā) pulcējas pētnieki gan no Latvijas, gan no ārzemēm, lai zinātniskā seminārā apspriestu savus jaunākos pētījumus, iepazītos ar kolēģu pieredzi un dalītos ar atklājumu prieku. Kā ierasts, plaši pārstāvēts ir arī LU Latviešu valodas institūta kolektīvs. 

Šogad seminārs notiks elektroniskajā vidē (Zoom platformā), tāpēc klausītājos ir aicināti visi interesenti, tostarp arī tādi, kam citugad ceļš līdz Rīgai ir bijis pārāk tāls. Plānoti ir 14 stāstījumi un sarunas par senajiem latviešu rakstiem, to valodu, saturu un kultūrvēsturisko vērtību, par autoriem, par seniem grāmatu izdevumiem u. c.  

Šogad arī nopūtīsim 20 svecītes uz Latviešu valodas seno tekstu korpusa SENIE jubilejas tortes un atskatīsimies uz tā izaugsmes gadiem. 

Seminārs tiek organizēts ar valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003) atbalstu.

Saite uz pasākumu: ŠEIT.

Semināra programmu var lejuplādēt ŠEIT.

12. STARPTAUTISKAIS ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS

Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā:

pētniecības aktualitātes un problēmas

2022. gada 14. janvārī

Tiešsaistē Zoom platformā

Programma

9.15–9.30 Pieslēgšanās

9.30 Atklāšana

9.35–10.00 Ernesta Kazakėnaitė (Viļņa). Atkalatrastā 1671.–1673. gada Vidzemes luterāņu rokasgrāmata un tās izdevēja priekšvārds

10.00–10.25 Līga Kreišmane (Turaida). Grāmatu kolekcija Turaidas muzejrezervāta krājumā. Tās izveide un retumi

10.25–10.50 Māra Grudule (Rīga). Kristofera Fīrekera dziesmu korpuss 1671. gada dziesmu grāmatā

10.50–11.15 Pēteris Vanags (Rīga/Stokholma). Kristofera Fīrekera dziesmu ortogrāfija 1671.–1673. un 1685. gada Rīgas rokasgrāmatās

11.15–11.40 Justīne Bondare, Agute Klints, Klinta Mellupa, Anete Ozola, Juta Valdmane (Rīga). Ieskats Heinriha Kleinšmita Lattweeſcho Pataro=Ghramatas pirmizdevumā (1672)

11.40–12.00 Pauze

12.00–12.25 Everita Andronova (Sanktpēterburga/Rīga). Iht ka ar weenu Wahrdu (und ihſẜe.) Dres1682_SBM 3423

12.25–12.50 Anta Trumpa (Rīga). Bībeles terminu apgrēcība un apgrēcināt semantika cauri gadsimtiem

12.50–13.15 Anna Frīdenberga (Rīga). Daži jaunākie šķirkļi „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”

13.15–13.40 Jolanta Wiśnioch (Viļņa/Varšava). Vēlējuma izteiksmes formas latviešu valodā 17. gs. valodniecisko un reliģisko darbu autoru lietojumā

13.40–14.10 Everita Andronova (Sanktpēterburga/Rīga). Tas/ kas jau sen=dieniņam pirmos laikos gaidīts: „SENIE” 20 gados

14.10–14.30   Pauze

14.30–14.55 Aija Taimiņa (Rīga). „Šīs grāmatas kalpoja zārka greznošanai”: Rīgas sēru grāmata (1685–1800) kā kultūrvēsturisks fenomens

14.55–15.20 Pauls Daija (Rīga). Kristofa Reinholda Girgensona (1752–1814) darbu vācu avoti

15.20–15.45 Nicole Nau (Poznaņa). „Bišu grāmatiņa” Kurzemes un Latgales latviešu valodā 19. gs. sākumā: reģionālas atšķirības un citu valodu ietekme

15.45–16.10 Renāte Siliņa-Piņķe (Rīga). Par personvārdiem G. F. Stendera un K. K. Ulmaņa vārdnīcās

16.15 Diskusijas, semināra noslēgumsZ

Renāte Siliņa-Piņķe

Renāte Siliņa-Piņķe

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Anta Trumpa

Anta Trumpa

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos