Publicēta latviešu valodas seno tekstu pētniecības bibliogrāfija

Šis gads ir iesācies ar priecīgu ziņu  latviešu valodas seno tekstu pētniekiem – LU e-resursu repozitorijā ir publicēta un visiem brīvi pieejama elektroniska „Latviešu valodas seno (16.–18. gs.) tekstu valodniecisko pētījumu bibliogrāfija (līdz 2019. gadam)”. To sastādījušas LU Latviešu valodas institūta vadošās pētnieces RENĀTE SILIŅA-PIŅĶE un ANTA TRUMPA un LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas pētniece EVERITA ANDRONOVA. Par dizainu parūpējusies Gunita Arnava, savukārt korektores darbu uzņēmās Anna Frīdenberga. 

Bibliogrāfija aptver vairāk nekā 1000 vienību, un tajā ir apkopoti dati par pētījumiem kopš 19. gadsimta, kad par latviešu senajiem tekstiem sāka zinātniski interesēties gan vietējie baltvācu, gan arī pašu latviešu pētnieki. Īpaši ražīgs seno tekstu izpētes periods ir bijis 20. gadsimta 20.–30. gadi, arī 40. gadu sākums. Protams, seno tekstu izpēte ir turpinājusies arī vēlāk – gan tepat Latvijā, gan ārzemēs, kur pētījumus veica no Latvijas emigrējušie zinātnieki un citu valstu pētnieki. Arī mūsdienās interese par senajiem tekstiem nav sarukusi. To dzīvu uztur arvien jauni seno tekstu digitalizējumi, jaunas pieejas pētniecībai un sen pazudušu avotu atradumi. 

Tā kā bibliogrāfija ir elektroniska, tajā ir viegli meklēt vajadzīgos datus, turklāt vismaz daļai elektronisko publikāciju ir pievienotas saites, kas darbu ar seno tekstu pētījumiem padarīs vēl mūsdienīgāku. 

Grāmatas sagatavošanu atbalstīja  

  • LU zinātniskās darbības attīstības projekts Nr. AAP2019/16 „Latviešu valodas seno tekstu korpusa „SENIE” papildināšana: avotu un pētījumu bibliogrāfijas izveide”;
  • LU prioritārās pētniecības virziena „Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija” apakšprojekts „Lingvistiskie pētījumi 21. gadsimtā: Latvija Eiropas kontekstā”. 

Renāte Siliņa-Piņķe

Renāte Siliņa-Piņķe

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Anta Trumpa

Anta Trumpa

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos