Latvijas izloksnes 102 kartēs

16. novembrī apgādā „Zinātne” nāca klajā LU Latviešu valodas institūta sagatavotais „Latviešu valodas dialektu atlanta” morfoloģijas daļas 1. sējums, kurā līdzās ieskatam latviešu valodas izlokšņu morfoloģijas pētīšanas vēsturē publicētas 102 ģeolingvistiskās  kartes un to komentāri  latviešu valodā ar kopsavilkumiem angļu valodā. Kartēs un to aprakstos aplūkoti dažādi vārddarināšanas paņēmieni, kā arī lietvārdu, īpašības vārdu, skaitļa vārdu, vietniekvārdu locīšana un saikļu, prievārdu un priedēkļu lietošana latviešu valodas izloksnēs. Pētījums balstīts uz gandrīz gadsimtu vāktiem Latvijas novadu valodas datiem.

Izdevums ir noderīgs latviešu valodas dialektu izpētē tipoloģiskā un sociolingvistiskā aspektā, jo atspoguļo valodu kontaktus un ļauj prognozēt valodas attīstības tendences. Pētījumā gūtie rezultāti izmantojami gan individuāli katram interesentam sava novada valodas izpētē, gan skolas satura veidošanā latviešu valodas stundās un vēsturē, dažādu vēsturisko procesu skaidrošanā, kultūrvēsturē u. c., gan arī augstskolās, tālāk sekmējot filoloģijas studiju programmu satura pilnveidošanu. Pētījums palīdzēs arī zinātnei – latviešu valodas gramatiskās sistēmas plašāka, zinātniski pamatota apraksta izstrādei. Tā būs ne tikai noderīga literatūra valodniecības pētniekiem un studentiem, bet arī lasāmviela ikvienam latviešu valodas mīļotājam, kas interesējas par visu krāšņo un neparasto, ko glabā mūsu dialekti un izloksnes. Jaunajā Latviešu valodas dialektu atlanta. Morfoloģijas” daļā aprakstītas īpatnības, kas skar vārdu struktūru un uzbūvi. Jaunais atlants papildina 1999. gadā izdoto leksikas daļu un 2013. gadā izdoto fonētikas daļu. 

Latviešu valodas dialektu atlanta. Morfoloģijas” daļas 1. sējuma atvēršanas pasākums notiks 2021. gada 2. decembrī plkst. 14.00 𝑍𝑜𝑜𝑚 platformā: https://lu-lv.zoom.us/j/99060947137, tiešraidi varēs vērot arī Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 lapā. Atlantu var iegādāties apgāda Zinātne” grāmatnīcā Akadēmijas laukumā 1 (Rīgā).

Anete Ozola

Anete Ozola

LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos