Latvijas vietvārdi Apvienotajās Nācijās

Apvienoto Nāciju Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) mājaslapā publicēts arī mūsu ziņojums par darbu pie “Latvijas vietvārdu vārdnīcas”, par LU Latviešu valodas institūta organizēto Vietvārdu dienu Gaiķos, par īpašvārdiem “Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”, par mūsu vietvārdu kartotēkām un citiem darbiem vietvārdu laukā.

Apvienoto Nāciju Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupa (United Nations Group of Experts on Geographical Names) ik gadu aicina valstis iesniegt ziņojumus par paveikto vietvārdu jomā, galvenokārt interesējoties par lietišķajiem pētījumiem un vietvārdu standartizēšanas jautājumiem. Uz to allaž cenšas atsaukties arī Latvija, un ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras gādību parasti tiek apkopots un UNGEGN nosūtīts visu vietvārdu izpētē un standartizēšanā iesaistīto iestāžu veikums. Ar lielu daļu paveiktā ikreiz var palielīties arī LU Latviešu valodas institūts.

Šogad ziņojumā atskatījāmies uz 2019.–2020. gadā paveikto. Rakstījām par “Latvijas vietvārdu vārdnīcas” kārtējā sējuma (SgajevskiSļozovka) sagatavošanu – esam to papildinājuši ar jaunākajiem datiem un jau gandrīz sagatavojuši pēdējam posmam pirms izdošanas (rediģēšanai un koriģēšanai). Stāstījām par mūsu vietvārdu kolekcijām (kartotēkām), kuras pamazām skenējam un saglabājam drošos digitālos serveros. Pieminējām arī Vietvārdu dienu 2020 Gaiķos, kur savācām ap 200 jaunu vietvārdu, un Vietvārdu stundu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur ar stāstiem un viktorīnām kopā ar LĢIA pārstāvjiem centāmies uz vietvārdu standartizēšanu un darināšanu palūkoties pavisam jautri un vienkārši. Pieminējām arī Latviešu valodas vēsturisko vārdnīcu, kur cita starpā var palūkoties, kā vietvārdus rakstīja agrāk, senajos rakstu avotos (vietvārdus var atrast ar meklētāju, izvērstās meklēšanas lodziņā izvēloties sadaļu “īpašvārds”).
UNGEGN mājaslapu, kur atrodami arī citu valstu ziņojumi par paveikto vietvārdu jomā, var atrast šeit: https://unstats.un.org/unsd/ungegn/. Mūsu kopīgi sagatavotais dokuments aplūkojams te: https://unstats.un.org/…/GEGN.2_2021_CRP116_4a_Latvia.pdf.

Sanda Rapa

Sanda Rapa

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos