Tapuši jauni „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” šķirkļi

Ja gribat zināt, kas ir aldermanis, āle, apķilas, aplēģerēšana, ferdiņš, ferndels, kas par āboliem ir dārzāboli, krievāboli, Vāczemes āboli un zemes āboli un ko nozīmē aprīties, aprumbāties, būbēt, dzīdināt, tad dodieties uz „Latviešu valodas vēsturisko vārdnīcu (16.–17. gs.)”, jo tur LU Latviešu valodas institūta pētnieki atkal ir publicējuši jaunus šķirkļus.

Darbs pie pirmās latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (LVVV), kuras pamatā ir tekstu korpuss, aizsākās 2004. gadā, kad ar Latvijas Zinātnes padomes finansiālu atbalstu (projektā Nr. 04.1307) Pētera Vanaga vadībā sāka strādāt darba grupa: Lidija Leikuma, Maija Baltiņa, Everita Andronova un Anta Trumpa, 2006. gadā pievienojās arī Renāte Siliņa-Piņķe. Paralēli no 2006. gada līdz 2009. gadam darbs turpinājās LZP sadarbības projekta „Latvijas kultūrtelpa Eiropas kontekstā” apakšprojektā „Latviešu valodas apakšsistēmu leksisko pamatvienību apzināšana, publicēšana un izpēte”. Šie projekti apvienoja pārstāvjus no vairākām institūcijām – LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas, LU Filoloģijas fakultātes (vēlāk Humanitāro zinātņu fakultātes) Baltu valodu katedras un LU Latviešu valodas institūta. Balstoties uz citu vēsturisko vārdnīcu pieredzi (krievu, vācu, holandiešu u. c.) tika veidota šķirkļa un visas vārdnīcas uzbūve, izveidota vārdnīcas rakstīšanas instrukcija, uzrakstīti pirmie 500 paraugšķirkļi.

2013.–2016. gadā darbs pie vārdnīcas turpinājās LZP finansēta un LU Latviešu valodas institūtā īstenota projekta Nr. 212/2012 „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca” ietvaros. Projekta izpildes termiņš: 2013.–2016. gads, darba grupa: A. Trumpa (projekta vadītāja), E. Andronova, Anna Frīdenberga, R. Siliņa-Piņķe, Elga Skrūzmane, P. Vanags, kā arī datorspeciālisti Normunds Grūzītis, Ilmārs Poikāns un filoloģe Kristīne Pokratniece (no 2013. gada līdz 2015. gadam). Šo četru gadu laikā atkal ir būtiski papildināts korpuss un uzrakstīti nākamie 1000 šķirkļi. Ar programmas TLex 2013 palīdzību LVVV ir kļuvusi par elektronisku vārdnīcu – tā sagatavota modernā leksikogrāfiskā vidē, kas maksimāli automatizē vizuālo noformējumu, samazina tehnisku kļūdu iespējamību un nekonsekvences struktūrā, dod iespēju vārdnīcā veikt meklēšanu pēc dažādām pazīmēm – pēc nozīmes, pēc konkrētas aizdevējvalodas etimoloģijā u.c.

Pašlaik vārdnīcā ir 1596 šķirkļi – tā, protams, nav visa vārdnīca, tie ir paraugšķirkļi, kas pārstāv visas vārdšķiras, visus nozīmju skaidrošanas tipus, gan mazākus, gan lielākus šķirkļus, tostarp ap 470 īpašvārdu šķirkļu. Tā kā, vārdnīcu gatavojot, ir ievērots t. s. „ligzdu princips”, autori ir centušies blakus pamatvārda šķirklim uzrakstīt visus iespējamos atvasinājumus, tāpēc šķirkļa vārdu atlase šobrīd ir diezgan nevienmērīga, ir burti, kas pārstāvēti bagātīgāk, un ir tādi, kuriem šobrīd ir salīdzinoši neliels šķirkļu skaits. Tāpat procentuāli vairāk ir šķirkļu, kas sākas ar burtu a, – tie ir aptuveni 200 šķirkļi, kas tika sagatavoti jau iepriekšējā projektā un šī projekta ietvaros papildināti ar datiem no jauniem avotiem.

Attēlā: Lācars no Manceļa 1654. gada sprediķu grāmatas.

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos