Vadošā pētniece attālināti piedalās starptautiskajā Sociolingvisma simpozijā

No 24. jūnija līdz 26. jūnijam Kurtinas Universitāte Austrālijā organizēja ikgadējo Sociolingvisma simpoziju. Šī gada simpozija tēma bija „Ikdienišķums un inovācija” (Ordinariness + Innovation), un tas notika gan klātienē, gan tiešsaistē, ļaujot pētniekiem no dažādām pasaules vietām piedalīties konferencē un dalīties ar saviem pētnieciskā darba rezultātiem.

Simpozijā liela uzmanība tika veltīta valodas un identitātes (etniskās, dzimtes, lingvistiskās), valodas, kultūras un socializācijas jautājumu starpdisciplinārai izpētei, jautājumiem par valodas ideoloģiju multilingvālā sabiedrībā, valodas plānošanu un valodas politiku. Atsevišķi tika iztirzāta sociolingvistikas metodikas attīstība un iespējamie metodoloģiskie risinājumi mūsdienu valodas pārvaldības, lietojuma (t. sk. dažādu lingvistisko kodu mijiedarbīgam izmantojumam saziņā jeb translanguaging) un lingvistiskās attieksmes analīzei. LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece SOLVITA BERRA (Burr) attālināti prezentēja referātu Investigating linguistic and spatial memories of dispossessed and re-acquainted cityscapes in Eastern Europe („Lingvistisko un telpisko atmiņu par pazaudētajām un atgūtajām Austrumeiropas pilsētu ainavām izpēte”). Referātā teorētiski tika aplūkotas galvenās psihoģeogrāfijas, sociālās semiotikas un atmiņu ainavas atziņas, savukārt praktiskajā daļā tika padziļināti iztirzāta viena gandrīz pusotru stundu gara intervija ar astoņdesmitgadīgu Otrā pasaules kara imigranti no ASV par viņas pirmajām atmiņām par Latviju un vairākkārtēju atgriešanos Latvijā (galvenokārt Rīgā, bet arī citās pilsētās). Referāta autore saņēma daudz atzinīgu vārdu par lingvistiskās ainavas izpētes lauka paplašināšanu un pievēršanos atmiņu diskursam pilsētu tekstu uztveres un pārvietošanās ieradumu analīzē.

Solvita Berra

Solvita Berra

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos