Latviešu valodas institūta pētnieces piedalās baltistikas konferencē Jeila Universitātē

Jeila Universitātē (ASV) no 13. jūnija līdz 16. jūnijam norisinājās 29. Amerikas Baltijas studiju asociācijas (AABS) rīkotā konference The Baltic Way: Unity and Giving Aid. Konferenci veidoja trīs plenārsēdes par augstāko izglītību, drošību un cilvēku migrāciju Baltijas valstīs, paneļdiskusijas, individuālās prezentācijas un apaļā galda diskusijas, iztirzājot kā disciplinārus, tā arī starpdisciplinārus jautājumus 10 tematiskajās sekcijās.

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece SOLVITA BERRA (Burr) konferencē organizēja un vadīja paneļdiskusiju Shifting Language Policies and Practices in the Shadow of the War in Ukraine (Valodas politikas un prakses maiņa Krievijas-Ukrainas kara ēnā”), ar sešiem priekšlasījumiem apvienojot pētniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un ASV. Viens no priekšlasījumiem bija LU Latviešu valodas institūta pētnieces ANNAS ELIZABETES GRIĶES iniciētais referāts kopā ar S. Berru Discourses of National Security about Migrant Crisis at the Latvia-Belarus Border (Nacionālās drošības diskursi par migrantu krīzi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas”), kas izraisīja plašas diskusijas un saņēma daudz atzinīgu vārdu. Referātā tika iztirzāta valodas loma publisko naratīvu par valsts drošību izveidē un izplatīšanā un komunikācijā ar Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsotājiem.

Savukārt S. Berra kopā ar profesori Svitlanu Melniku (Svitlana Melnyk) referātā Derussification Strategies in the Management of Public Information: The Case of Latvia and Ukraine (Atkrieviskošanas stratēģijas publiskās informācijas pārvaldībā: Latvijas un Ukrainas gadījumu salīdzinājums”) salīdzināja izmaiņas valodas politikā, valodas lietojumā un lingvistiskajā attieksmē divās valstīs: Ukrainā un Latvijā, galveno uzmanību pievēršot ielu pārsaukšanas un uzņēmumu zīmolu pārveidošanas problemātikai abās valstīs. Papildus paneļdiskusijai Solvita Berra piedalījās apaļā galda diskusijā par mazo valodu (t. sk. latviešu valodas) mācīšanas iespējām un izaicinājumiem ASV, kā arī kopā ar profesori Sanitu Martenu prezentēja VPP veiktā pētījuma pašreizējos rezultātus saistībā ar ģimenes valodas pārvaldības stratēģijām un valodas lietojuma praksi latviešu diasporā. 

Solvita Berra

Solvita Berra

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos