Mūsu pētniece Veronika Dundure stiprina
latgaliskās tradīcijas

Foto: LVLKSA

Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente, VPP projekta Latviešu valoda”  pētniece VERONIKA DUNDURE ieguldījusi lielu darbu, mācot un popularizējot latgaliešu rakstu valodu, vadot Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociāciju (LVLKSA).

2021. gada aprīlī V. Dundures vadībā tika organizēta atklātā latgaliešu rakstu valodas olimpiāde un ikgadējais skatuves runas konkurss „Vuolyudzāni”, kas notika sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un  Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju. Tā mērķis ir stiprināt nacionālo identitāti, veidojot izpratni par latgaliešu autoru vārda mākslu, latgaliski rakstīta teksta vērtību, izteiksmību, bet uzdevums ir izkopt latgaliešu rakstu valodu, attīstot skolēnu skatuves runas meistarību un emocionalitāti.

Kopš 2001. gada konkursā „Vuolyudzāni” ir piedalījušies 1327 dalībnieki – gan pirmsskolas vecuma bērni, gan 1.–12. klašu skolēni un studenti.

27. aprīlī, Latgales kongresa piemiņas dienā, tiešsaistē notika 21. skatuves runas konkursa „Vuolyudzāni“ un 20. atklātās valsts olimpiādes latgaliešu rakstu valodā noslēguma pasākums, kurā tika godināti uzvarētāji. Konkursā šogad piedalījās 21 deklamētājs un latgaliešu prozas tekstu lasītājs, kuri  runāšanai lielākoties bija izvēlējušies fragmentus no jaunākās latgaliešu literatūras. Vērtējot dalībnieku sniegumu, dzejniece Anna Rancāne un režisore Māra Zaļaiskalns atzina, ka „Vuolyudzāni“ ir gadskārtējais pavasara prieks. Konkurss liecina par to, ka ģimenēs tomēr ir dzīva latgaliešu valoda, ka bērni to prot un lieto.

Arī Latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde notiek kopš 2001. gada. Tajā piedalās vidusskolēni un studenti, bet organizētāji ir  LVLKSA sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, LU Humanitaro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedru, Rēzeknes novada pašvaldību un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju.  2013. gadā olimpiāde kļuva par Valsts atklāto latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiādi. Tajā parasti piedalās 5–9 komandas (3–5 vidusskolēni vai studenti), dažus gadus ir piedalījušies  RTA studenti, bet katru gadu piedalās Nautrēnu, Baltinavas un Tilžas vidusskolu jaunieši.  Olimpiāde notiek 5 kārtās. Pirmajā kārtā parasti tiek pārbaudītas latgaliešu rakstu valodas prasmes, nākamās trīs kārtas veltītas jubilāriem, folklorai, periodikai, TV raidījumiem, bet 5. kārtā katru gadu ir tests par kultūras dzīvi Latgalē iepriekšējā gadā un jaunākajiem izdevumiem literatūrā, mūzikā. Olimpiādes uzdevumus veido  un jauniešu zināšanas un prasmes vērtē profesores Ilga Šuplinska, Lidija Leikuma, Angelika  Juško-Štekele, rakstniece un žurnāliste Sandra Ūdre, kura līdz ar prof. Lidiju Leikumu strādā VPP apakšprojektā „Reģionālistika”.

Olimpiādes notikumu gaitas vērtējumā izskanēja vienota griba – nākamgad satikties klātienē!

Vairāk skatiet mājaslapā Latgalīšu volūdys, literaturys i kultūrviesturis školuotuoju asociaceja.

Anna Vulāne

Anna Vulāne

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos