Kā mācīt valodu, un kas ir vieglā valoda?
LU LaVI pētnieki konferencē Liepājā

2021. gada 14. maijā LU Latviešu valodas institūta pētnieces ANNA VULĀNE, DITE LIEPA un SOLVITA BERRA piedalīsies Liepājas Universitātes organizētajā tiešsaistes 18. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Valodas apguve: problēmas un perspektīva”. Šajās konferencēs allaž tiek aplūkoti ar valodas mācīšanu saistīti temati, un arī šogad priekšlasījumi veltīti gan valodu mācību satura veidošanai, gan valodas apguvei no bērnības līdz studiju gaitām Latvijā un ārzemēs, gan attieksmei pret valodu. LU Latviešu valodas institūta pētnieces stāstīs par valodas kultūru, tā saukto vieglo valodu un latviešu valodas mācīšanu ar dokumentālās animācijas filmas „Mans mīļākais karš” starpniecību.

Anna Vulāne kopā ar Liepājas Universitātes rektori pētnieci Daci Marku stāstīs, kā mērķtiecīgāk un atbilstoši pedagoģijas un lingvodidaktikas pamatprincipiem izveidot latviešu valodas runas un rakstu kultūras prasmju pilnveidošanai paredzētus vingrinājumus. Viņas arī raksturos šādu vingrinājumu krājuma struktūru, galvenās tēmas, valodas materiālu atlasi, kā arī ilustratīvo materiālu.

Dite Liepa stāstīs par vieglo valodu Latvijā, ko mēs, būdami atvērti pret visu jauno un nezināmo, iepazinām neilgi pēc neatkarības atjaunošanas 1991. gadā, taču tikai tagad sākam tai pievērst vairāk uzmanības. Citur Eiropā un pasaulē vieglo valodu pazīst kā veidu pasniegt informāciju cilvēkiem, kuriem ir dažādas valodas uztveres grūtības. Laika gaitā vieglā valoda ir kļuvusi ērta un nepieciešama arī tiem, kuri attiecīgo valodu tikai mācās, gados vecākiem cilvēkiem un bērniem. Latvijā šajā jomā pirmsācēja ir Vieglās valodas aģentūra, kas sākotnēji vieglās valodas iedzīvināšanā Latvijā bagātīgi izmantoja Skandināvijas pieredzi, papildinot to ar Eiropas (īpaši Vācijas) kolēģu zināšanu un prasmju kopumu. Nu arī Latvijas Universitāte kopš 2020. gada ir iesaistījusies projektā „Vieglās valodas veicināšana sociālai iekļaušanai”. Dite Liepa sniegs ieskatu situācijas apzināšanā un vieglās valodas Latvijā vispārīgajā raksturojumā.

Solvita Berra stāstīs par to, kā latviešu valodu mācīt ar animācijas filmas starpniecību. Viņa analizēs divu nedēļu tiešsaistes mācību darbu Vašingtonas Universitātē, kurā izmantota režisores Ilzes Burkovskas-Jakobsenas veidotā dokumentālā animācijas filma „Mans mīļākais karš” (2020). Referātam izvirzīti divi savstarpēji saistīti mērķi: 1) teorētiski un metodoloģiski iztirzāt filmas starpdisciplināro potenciālu 10 latviešu valodas kā svešvalodas nodarbību organizēšanai un 2) kritiski izvērtēt praksi – aprobētu vienu mācību modeli ar kopīgu filmas skatīšanos, papildu informācijas izpēti, diskusijām, gramatisko un radošo uzdevumu izpildi un pārbaudes darbu –, raksturojot studentu praktisko darbu rezultātus un izceļot būtiskākos pedagoģiskos ieguvumus.

Vairāk par konferenci var uzzināt tās mājaslapā.

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos